Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.
Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα230
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ACSC104Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς52 + 2
2 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
3 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
4 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
5 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
6 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
7 AMAT300Πιθανότητες και Στατιστική53
8 AMAT314Αριθμητικές Μέθοδοι53
9 APHY111Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο53 + 2
10 APHY112Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο53 + 2
11 CE100Κατασκευαστικό Σχέδιο51 + 2
12 CE105Τοπογραφία52 + 2
13 CE110Μηχανική Κατασκευών52 + 2
14 CE120Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική52
15 CE200Αντοχή Υλικών53 + 1
16 CE210Γεωλογία και Εδαφομηχανική52 + 2
17 CE215Γεωτεχνικός Σχεδιασμός52 + 2
18 CE230Υδροδυναμική και Υδραυλική52 + 2
19 CE235Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών53
20 CE240Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων53
21 CE300Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών63
22 CE305Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών61 + 2
23 CE310Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι63
24 CE315Γεωτεχνικός Σχεδιασμός63
25 CE325Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων63
26 CE330Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος63
27 CE345Διοίκηση Έργων και Οικονομικά63 + 2
28 CE400Δυναμική Ανάλυση63
29 CE410Κατασκευές από Χάλυβα63
30 CE415Αντισεισμικός Σχεδιασμός63
31 CE420Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων63
32 CE425Οδοποιία63
33 CE490Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης61
34 CE495Διπλωματική Μελέτη61
35 CESU210Διαχείριση Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών53
36 CESU213Αειφόρα Δομικά Υλικά 53
37 CESU310Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων63
38 CESU314Αειφόρος Μηχανική Συγκοινωνιών 63
39 CESU320Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων63
40 CESU410Πράσινα Δομικά Υλικά63
41 CESU420Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας63
42 CESU430Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο