Γενική

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού in Computer Science με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.
Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα218
Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 218 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ACSC104Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς52 + 2
2 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
3 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
4 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
5 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
6 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
7 AMAT300Πιθανότητες και Στατιστική53
8 AMAT314Αριθμητικές Μέθοδοι53
9 APHY111Φυσική I53 + 1
10 APHY112Φυσική II53 + 1
11 CE100Κατασκευαστικό Σχέδιο51 + 2
12 CE105Τοπογραφία52 + 2
13 CE110Μηχανική Κατασκευών52 + 2
14 CE120Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική52
15 CE200Αντοχή Υλικών53 + 1
16 CE205Δομικά Υλικά53 + 2
17 CE210Γεωλογία και Εδαφομηχανική52 + 2
18 CE215Γεωτεχνικός Σχεδιασμός52 + 2
19 CE220Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων52 + 2
20 CE230Υδροδυναμική και Υδραυλική52 + 2
21 CE235Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών53
22 CE240Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων53
23 CE300Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών63
24 CE305Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών61 + 2
25 CE310Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι63
26 CE315Γεωτεχνικός Σχεδιασμός63
27 CE320Μηχανική Συγκοινωνιών63
28 CE325Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων63
29 CE330Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος63
30 CE335Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού63 + 2
31 CE340Ενεργειακή Αποτίμηση Κτιρίων63
32 CE345Διοίκηση Έργων και Οικονομικά63 + 2
33 CE400Δυναμική Ανάλυση63
34 CE405Κατασκευές από Σκυρόδεμα ΙΙ63
35 CE410Κατασκευές από Χάλυβα63
36 CE415Αντισεισμικός Σχεδιασμός63
37 CE420Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων63
38 CE425Οδοποιία63
39 CE490Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης61
40 CE495Διπλωματική Μελέτη61

Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 CE430Προεντεταμένο Σκυρόδεμα63
2 CE435Γεφυροποία63
3 CE440Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών63
4 CE445Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική63
5 CE450Τεχνολογία Σκυροδέματος63
6 CE455Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων63
7 CE460Ανάλυση Συστημάτων63
8 CE465Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων63
9 CE470Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική63
10 CE475Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών63
11 CE480Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής Ι63
12 CE485Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής IΙ63
13 CE499Πρακτικἠ Ἀσκηση63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο