Γεωτεχνική Πετρελαίου

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα230
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ACSC104Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς52 + 2
2 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
3 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
4 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
5 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
6 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
7 AMAT300Πιθανότητες και Στατιστική53
8 AMAT314Αριθμητικές Μέθοδοι53
9 APHY111Φυσική I53 + 1
10 APHY112Φυσική II53 + 1
11 ASOG302Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
12 ASOG400Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου63
13 CE100Κατασκευαστικό Σχέδιο51 + 2
14 CE105Τοπογραφία52 + 2
15 CE110Μηχανική Κατασκευών52 + 2
16 CE120Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική52
17 CE200Αντοχή Υλικών53 + 1
18 CE205Δομικά Υλικά53 + 2
19 CE210Γεωλογία και Εδαφομηχανική52 + 2
20 CE215Γεωτεχνικός Σχεδιασμός52 + 2
21 CE220Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων52 + 2
22 CE230Υδροδυναμική και Υδραυλική52 + 2
23 CE235Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών53
24 CE240Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων53
25 CE300Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών63
26 CE305Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών61 + 2
27 CE310Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι63
28 CE315Γεωτεχνικός Σχεδιασμός63
29 CE320Μηχανική Συγκοινωνιών63
30 CE325Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων63
31 CE335Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού63 + 2
32 CE345Διοίκηση Έργων και Οικονομικά63 + 2
33 CE400Δυναμική Ανάλυση63
34 CE410Κατασκευές από Χάλυβα63
35 CE415Αντισεισμικός Σχεδιασμός63
36 CE420Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων63
37 CE425Οδοποιία63
38 CE470Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική63
39 CE490Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης61
40 CE495Διπλωματική Μελέτη61
41 PEG200Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων63
42 PEG300Σεισμολογία και Γεωφυσική63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο