Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα212
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας18
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 212 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AEEE170Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική53 + 1
2 AEEE191Ψηφιακά Κυκλώματα Ι53
3 AEEE192Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ53 + 1
4 AEEE195Αρχές Προγραμματισμού51 + 2
5 AEEE222Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι53 + 1
6 AEEE223Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ53 + 1
7 AEEE225Όργανα και Μετρήσεις53 + 1
8 AEEE238Ηλεκτρονικά Ι53 + 1
9 AEEE239Ηλεκτρονικά ΙΙ53 + 1
10 AEEE260Εισαγωγή στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας53
11 AEEE294Αρχιτεκτονική Υπολογιστών53
12 AEEE298Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας52 + 2
13 AEEE305Τυχαία Σήματα και Συστήματα53
14 AEEE310Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί63
15 AEEE312Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό63
16 AEEE313Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική63 + 1
17 AEEE345Συστήματα Ελέγχου63 + 1
18 AEEE350Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος53
19 AEEE351Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος63 + 1
20 AEEE351Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος63 + 1
21 AEEE352Ηλεκτρικές Μηχανές63 + 1
22 AEEE360Ηλιακή Ενέργεια63
23 AEEE361Αειφόρος Ενέργεια Ι63
24 AEEE362Αιολική Ενέργεια63
25 AEEE414Αυτοματισμοί και Ρομποτική63
26 AEEE422Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ63 + 1
27 AEEE424Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων63
28 AEEE460Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων63
29 AEEE461Όργανα και Μετρήσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας63
30 AEEE495Εισαγωγή στη Πτυχιακή Εργασία63
31 AEEE496Πτυχιακή Εργασία63
32 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
33 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
34 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
35 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
36 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
37 AMAT223Λογισμός ΙΙΙ53
38 APHY111Φυσική I53 + 1
39 APHY112Φυσική II53 + 1

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 18 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AEEE450Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι63
2 AEEE451Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ63
3 AEEE458Μηχανική Φωτός63
4 AEEE462Έξυπνα Δίκτυα και Έλεγχος63
5 AEEE463Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Λεπτής Μεμβράνης63
6 AEEE464Ηλεκτρονικά Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας63
7 AEEE465Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας63
8 AEEE466Αειφόρος Ενέργεια ΙΙ63
9 AEEE470Βιομηχανική Εκπαίδευση63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο