Γενική

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα200
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 200 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AEEE170Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική53 + 1
2 AEEE191Ψηφιακά Κυκλώματα Ι53
3 AEEE192Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ53 + 1
4 AEEE195Αρχές Προγραμματισμού51 + 2
5 AEEE222Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι53 + 1
6 AEEE223Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ53 + 1
7 AEEE225Όργανα και Μετρήσεις53 + 1
8 AEEE238Ηλεκτρονικά Ι53 + 1
9 AEEE239Ηλεκτρονικά ΙΙ53 + 1
10 AEEE294Αρχιτεκτονική Υπολογιστών53
11 AEEE298Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας52 + 2
12 AEEE305Τυχαία Σήματα και Συστήματα53
13 AEEE309Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς63 + 1
14 AEEE310Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί63
15 AEEE312Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό63
16 AEEE313Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική63 + 1
17 AEEE321Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι63 + 1
18 AEEE323Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρολογίας με Χρήση Matlab και Simulink63 + 2
19 AEEE345Συστήματα Ελέγχου63 + 1
20 AEEE350Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος53
21 AEEE351Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος63 + 1
22 AEEE352Ηλεκτρικές Μηχανές63 + 1
23 AEEE396Ενσωματωμένα Συστήματα53
24 AEEE414Αυτοματισμοί και Ρομποτική63
25 AEEE422Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ63 + 1
26 AEEE424Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων63
27 AEEE438Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι63
28 AEEE498Εισαγωγή στην Πτυχιακή Εργασία63
29 AEEE499Πτυχιακή Εργασία61
30 AENG201Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία53
31 AMAT111Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι53
32 AMAT122Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI53
33 AMAT181Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»53
34 AMAT204Διαφορικές Εξισώσεις53
35 AMAT223Λογισμός ΙΙΙ53
36 APHY111Φυσική I53 + 1
37 APHY112Φυσική II53 + 1

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ACES103Στατική63
2 ACOE243Διασύνδεση Υπολογιστών63
3 ACOE347Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών63
4 AEEE295Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών63 + 1
5 AEEE419Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας63
6 AEEE423Μηχανική Ραδιοσυχνοτήτων63
7 AEEE425Κεραίες και Ραντάρ63
8 AEEE426Εργαστήριο Κεραίων63
9 AEEE431Ανάλυση Μοντέρνων Συστημάτων Ελέγχου63
10 AEEE432Εργαστήριο Συστημάτων Δυναμικού Ελέγχου63
11 AEEE433Συστήματα Διακριτού Ελέγχου63
12 AEEE434Εισαγωγή στις μεθόδους Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές63
13 AEEE435Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Βιομηχανικές Εφαρμογές63
14 AEEE439Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ63
15 AEEE444Ασύρματες Επικοινωνίες63
16 AEEE450Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι63
17 AEEE451Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ63
18 AEEE452Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογές63
19 AEEE453Ανάλυση Προηγμένων Συστημάτων Ισχύος63
20 AEEE454Βασική Προστασία Συστημάτων Ισχύος63
21 AEEE455Έλεγχος Συστημάτων Ισχύος και Σταθερότητα63
22 AEEE456Ηλεκτρονικά Ισχύος63
23 AEEE457Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας63
24 AEEE458Μηχανική Φωτός63
25 AEEE459Εισαγωγή στη Βιοιατρική Μηχανική63
26 AEEE470Βιομηχανική Εκπαίδευση63
27 AEEE493Επικοινωνίες με Οπτικές Ίνες63
28 AMEM417Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο