Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα204
Επιλεγόμενα Διοίκησης και Ναυτιλιακών24
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής12
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλικὠν0
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 204 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABCO101Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι63
2 ABSA101Εισαγωγή στη Λογιστική Ι63
3 ABSE101Εισαγωγή στη Μικροοικονομική63
4 ABSE102Εισαγωγή στη Μακροοικονομική63
5 ABSM101Αρχές Μάρκετινγκ Ι63
6 ABSO103Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι63
7 AFIN101Χρηματοοικονομική Ι63
8 AMAT110Μαθηματικά Επιχειρήσεων63
9 AMAT112Στατιστική I63
10 ATCH201Ναυλώσεις Ι63
11 ATCH301Ναυλώσεις ΙΙ63
12 ATET200Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι63
13 ATHR204Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων63
14 ATIM402Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου63
15 ATLC301Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης63
16 ATLD401Logistics και Διαχείριση Διανομής63
17 ATMA301Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική63
18 ATME301Ναυτιλιακή Οικονομική Ι63
19 ATME302Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ63
20 ATMI201Ναυτασφαλίσεις Ι63
21 ATMI202Ναυτασφαλίσεις ΙΙ63
22 ATML101Εισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο63
23 ATMP400Ναυτιλιακή Πολιτική 63
24 ATPR415Πρόταση Ερευνητικής Εργασίας63
25 ATPR420Ερευνητική Εργασία63
26 ATSA101Ναυτιλιακή Λογιστική Ι63
27 ATSE401Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος63
28 ATSF401Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι63
29 ATSF402Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ63
30 ATSG101Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία63
31 ATSL302Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου63
32 ATSM201Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων63
33 ATSS101Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές63
34 ATTO301Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών63

Επιλεγόμενα Διοίκησης και Ναυτιλιακών

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 24 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ABSA102Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI63
2 ABSE203Μικροοικονομική Ανάλυση63
3 ABSE204Μακροοικονομική Ανάλυση63
4 ABSE280Διεθνής Οικονομική 63
5 ABSM112Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ63
6 ABSM202Συμπεριφορά Καταναλωτή63
7 ABSM306Διεθνές Μάρκετινγκ63
8 ABSO304Διοικητική Επιστήμη Ι63
9 ACSC410Ηλεκτρονικό Επιχειρείν63
10 AMAT210Στατιστική II63
11 ATCH401Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου63
12 ATCR301Διαχείριση Πληρωμάτων63
13 ATLT401Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών63
14 ATPA301Ναυτική Πρακτόρευση63
15 ATQS401Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία63
16 ATSC401Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων63
17 ATSD301Διεθνή Εμπορεύματα63
18 ATSE401Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος63
19 ATTE301Οικονομική των Μεταφορών63
20 ATWP400Πρακτική Άσκηση63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλικὠν

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 0 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AENG101Αγγλικά Ι03
2 AENG102Αγγλικά ΙΙ03

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο