Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ψυχολογίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα200
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 200 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 BPSY101Βιολογική Ψυχολογία53
2 CPSY101Γνωστική Ψυχολογία Ι53
3 CPSY102Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ53
4 DEVE101Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι53
5 DEVE201Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ53
6 DPSY400Ψυχολογία των Εξαρτήσεων63
7 EPSY101Επαγγελματική Δεοντολογία52
8 FPSY301Ψυχοθεραπευτικές Διεργασίες Ι63
9 FPSY302Ψυχοθεραπευτικές Διεργασίες ΙΙ63
10 FPSY401Δικανικἠ Ψυχολογἰα63
11 HPSY300Ψυχολογία της Υγείας63
12 IPSY101Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας53
13 KPSY200Σχολική Ψυχολογία62 + 1
14 KPSY401Κλινική Ψυχολογία62 + 1
15 NPSY301Νευροψυχολογία63
16 OPSY401Κοινωνική- Οργανωτική Ψυχολογία63
17 PDIS101Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας I52
18 PDIS103Στατιστική I52
19 PDIS201Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας52
20 PDIS202Στατιστική II52
21 PDIS301Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας II63
22 PENG101Αγγλικά I53
23 PENG201Αγγλικά II53
24 PENG301Αγγλικά για Ειδικό Σκοπό-Ορολογία της Ψυχολογίας 63
25 PPSY201Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 53
26 PPSY202Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία53
27 PPSY203Εξελικτική Ψυχοπαθολογία53
28 PPSY401Θετική Ψυχολογία61 + 2
29 RPSY402Ψυχολογική Ανθεκτικότητα63
30 SPSY101Κοινωνική Ψυχολογία 53
31 SPSY300Συμβουλευτική Ψυχολογία63
32 TPSY200Διαπολιτισμική Ψυχολογία53
33 WDIS102Εργαστήριο Ακαδημαϊκών Εργασιών52
34 WPSY101Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πειραματικής Ψυχολογίας52
35 WPSY201Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο52
36 WPSY302Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων52
37 WPSY401Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 63

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 EPSY301Ψυχολογία της Γήρανσης 63
2 EPSY302Βία και παραβατικότητα63
3 EPSY304Κοινωνικοί Θεσμοί και Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας63
4 EPSY305Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 63
5 EPSY306Εισαγωγή στη Φιλοσοφία63
6 IPSY400Κυβερνοψυχολογία63
7 LPSY400Ψυχολογία του Φύλου 62 + 1
8 MPSY400Ψυχολογία των Μέσων63
9 PDIS401Πτυχιακή Εργασία Ι60
10 PDIS402Πτυχιακή Εργασία ΙΙ60
11 PPSY403Τοποθέτησης- Ψυχολογία 63
12 SSPS400Αθλητική Ψυχολογία63
13 WPSY303Εργαστήρι Νευροψυχολογία63

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο