Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the BA in Architecture upon completion of 240 credits and/ or the Professional Degree in Architecture upon completion of 300 ECTS. These credits are allocated to compulsory and elective courses as shown in the table below. The list of compulsory and elective courses is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα286
Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής9
Ελεύθερης Επιλογής5
ΣΥΝΟΛΟ300

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 AENG121Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I22
2 AENG122Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II33
3 APX101Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι120 + 12
4 APX102Αρχιτεκτονική Σύνθεση II120 + 12
5 APX111Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I40 + 4
6 APX112Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II40 + 4
7 APX113Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III50 + 4
8 APX131Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I52 + 2
9 APX132Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 32
10 APX133Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II52 + 2
11 APX134Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II53
12 APX201Αρχιτεκτονική Σύνθεση III120 + 12
13 APX202Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV120 + 12
14 APX211Ψηφιακά Μέσα I50 + 4
15 APX212Ψηφιακά Μέσα IΙ 50 + 4
16 APX221Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι53
17 APX222Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI54
18 APX231Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III52 + 2
19 APX232Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III32
20 APX233Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV52 + 2
21 APX234Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV32
22 APX301Αρχιτεκτονική Σύνθεση V120 + 12
23 APX302Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI120 + 12
24 APX311Ψηφιακά Μέσα IΙI50 + 4
25 APX321Αρχιτεκτονική Τοπίου51 + 2
26 APX322Χώρος και Τέχνη32
27 APX323Πολεοδομία I52 + 2
28 APX324Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I32
29 APX331Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι52 + 2
30 APX332Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V52 + 2
31 APX333Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI52 + 2
32 APX401Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII120 + 12
33 APX402Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII120 + 12
34 APX411Επαγγελματική Πρακτική53
35 APX412Φωτισμός και Ακουστική50 + 4
36 APX421Πολεοδομία II52 + 2
37 APX422Αρχιτεκτονική Έρευνα53
38 APX423Πολεοδομία III52 + 2
39 APX431Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI52 + 2
40 APX501Διπλωματική Εργασία I120
41 APX502Διπλωματική Εργασία II180
42 APX521Ερευνητική Εργασία102 + 8
43 APX522Μεθοδολογία Σχεδιασμού120 + 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 APXE11Ψηφιακά Μέσα ΙV30 + 3
2 APXE12Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 30 + 3
3 APXE13Ψηφιακά Μέσα V30 + 3
4 APXE14Πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 33
5 APXE21Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 31 + 2
6 APXE22Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ33
7 APXE23Πολεοδομία IV31 + 2
8 APXE24Πολιτισμικά Τοπία 31 + 2
9 APXE25Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες33
10 APXE26Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 31 + 2
11 APXE27Σύγχρονη Τέχνη 32 + 1
12 APXE28Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο30 + 3
13 APXE31Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ31 + 2
14 APXE32Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII31 + 2
15 APXE33Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV31 + 2
16 APXE34Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII31 + 2
17 APXE35Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX31 + 2

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο