Κοινωνικοπολιτισμικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Education upon completion of 90 credits. These credits are allocated to compulsory and elective modules. The list of compulsory and elective modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα40
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας30
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE511Σύγχρονες Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας και Αποτελεσματική Διδασκαλία103
2ESPLE512Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εκπαιδευτική Έρευνα103
3ESPLE513Μάθηση και Νόηση103
4ESPLE514Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση103

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE611Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης103
2ESPLE612Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αξιολόγηση Προγράμματος103
3ESPLE613Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διαχείριση Μάθησης103
4ESPLE614Θεωρία και Πολιτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης103
5ESPLE615Μεταπτυχιακή Διατριβή 1100
6ESPLE616Μεταπτυχιακή Διατριβή 2100

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESPLE700Ανεξάρτητη Μελέτη 103
2ESPLE731Η Κοινωνική και Παιδαγωγική Διάσταση της Αγωγής Υγείας103
3ESPLE732 Η Κοινωνική και Παιδαγωγική Διάσταση της Φυσικής Αγωγής103
4ESPLE733 Σχολείο και Αειφόρος Ανάπτυξη103
5ESPLE734 Τέχνη, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες103
6ESPLE735 Εφαρμογές του Δράματος στην Εκπαίδευση103

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο