Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση βασίζεται στο σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, προκειμένου να αποφοιτήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τμήμα διαλέξεων (επίσημων διδασκαλιών στην τάξη), πρακτική άσκηση στο πεδίο εξειδίκευσης (τουλάχιστον 600 ωρών) σε μια κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας (κρατική, δημοτική, μη κερδοσκοπική, εθελοντική - ΜΚΟ, ιδιωτική, κλπ), καθώς και ένα ερευνητικό τμήμα (Διπλωματική Εργασία - Μεταπτυχιακή Διατριβή). Οι φοιτητές υποχρεούνται, να ολοκληρώσουν επιτυχώς, όλα τα μαθήματα που διδάσκονται, πριν την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Το πρώτο εξάμηνο θεωρείται ένα θεμελιώδες εξάμηνο στο οποίο, από τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται, τα δύο είναι εισαγωγικά κοινά μαθήματα τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων του Προγράμματος, ενώ τα υπόλοιπα τρία μαθήματα είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται κατά το δεύτερο εξάμηνο, είναι δύο κοινά, για τους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων, τα υπόλοιπα δύο είναι εξειδικευμένα  ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει και ταυτόχρονα οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι και Εποπτεία Ι (300 ώρες).
Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ και Εποπτεία ΙΙ (300 ώρες), παρακολουθούν ένα κοινό υποχρεωτικό μάθημα για Εξειδικευμένες Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και υποχρεούνται να εκπονήσουν και την Μεταπτυχιακή Διατριβή τους.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα70
Μαθήματα Επιλογής20
Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία15
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ASCF505Κλινικές Παρεμβάσεις με Οικογένειες103
2 ASCI506Προσεγγίσεις Παρέμβασης στην Κρίση103
3 ASCY504Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους103
4 ASGT507Κλινικές Παρεμβάσεις με Ομάδες103
5 ASRM501Εξειδικευμένες Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας103
6 MSWB503Δυναμική της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς103
7 MSWC523Κλινική Κοινωνική Εργασία103

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 ASMC522Διαφορετικότητα, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κοινωνική ένταξη103
2 ASPE516Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων103
3 MSWB530Επαγγελματική Εποπτεία 103
4 MSWB531Βία στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία103

Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 MSWC526Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία153

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο