Γενική - Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS .Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινοτική φροντίδα Υγείας με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 51 κατανέμονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, 14 σε μαθήματα επιλογής και 25 μονάδες κατανέμονται στη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα76
Επιλεγόμενα Μαθήματα14
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MCHC101Βιοστατιστική - Επιδημιολογία83
2MCHC102Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας83
3MCHC103Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας83
4MCHC104Πρόληψη και Αντιμετώπιση Έκτάκτων και Επειγόντων Περιστατικών73 + 1
5MCHC105Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων84
6MCHC106Πολιτικές Υγείας/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας73
7MCHC201Μεταπτυχιακή Εργασία250
8MCHC202Κλινικό Εργαστήριο53

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MCHC111Πληροφορική Υγείας και Επικοινωνία στην Κοινότητα73
2MCHC112Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας73
3MCHC113Αξιολόγηση Yγείας της Oικογένειας73
4MCHC114Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων73
5MCHC115Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας73

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο