Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

To Πρόγραμμα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα συγκέντρωσης πιστωτικών μονάδων ECTS. Με την επιτυχή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι φοιτητές αποκτούν τον τίτλο σπουδών MSc (Master of Science) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Αναλυτικά τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια στη δομή του Προγράμματος.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 54
Επιλεγόμενα Μαθήματα36
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESD501Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Έννοιες και Ζητήματα93
2ESD502Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)93
3ESD503Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Σχολείο93
4ESD504AΈρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 1ο Μέρος31
5ESD504BΈρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 2ο Μέρος31
6ESD504CΈρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 3ο Μέρος31
7ESD505Διδακτικές Μέθοδοι - Τεχνικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην ΕΠΑΑ93
8ESD506Η ΕΠΑΑ στη μη-τυπική Εκπαίδευση93

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1ESD507Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση93
2ESD508Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας93
3ESD510Περιβαλλοντική Ηθική93
4ESD511Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ 93
5ESD512Το Αειφόρο Σχολείο: Αρχές και Διαδικασίες Οργάνωσής του93
6ESD513Περιβαλλοντική Πολιτική93
7ESD514Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ 93
8ESD516Κατάρτιση και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 93
9ESD551Μεταπτυχιακή Διατριβή (1)90
10ESD552Μεταπτυχιακή Διατριβή (2)90

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο