Μηχανική Υπολογιστών

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Electrical Engineering upon completion of 90 credits. These credits are allocated to compulsory and elective courses as shown in the table below. The list of compulsory and elective courses is provided in the Program’s course structure

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα62
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής28
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1AEEE561Σχέδιο Ψηφιακών Συστημάτων73
2AEEE562Οργάνωση Υπολογιστών και Αρχιτεκτονική73
3AEEE563Δίκτυα Δεδομένων και Υπολογιστών73
4AEEE564Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών73
5AEEE595Επιστημονικά Σεμινάρια Ι20
6AEEE596Επιστημονικά Σεμινάρια ΙΙ20
7AEEE597Προετοιμασία Έρευνας και Πρόταση70
8AEEE598Μεταπτυχιακή Έρευνα130
9AEEE599Συγγραφή και Παρουσίαση Διατριβής100

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1AEEE504Ασύρματες Επικοινωνίες και Προσωπικές Επικοινωνίες73
2AEEE511Κεραίες και Διάδοση Κυμάτων73
3AEEE512Σύγχρονες Οπτικές Επικοινωνίες73
4AEEE513Θεωρία Εντοπισμού και Εκτίμησης73
5AEEE514Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας73
6AEEE515Θεωρία της Πληροφορίας73
7AEEE516Μηχανική Μικροκυμάτων73
8AEEE524Ηλεκτρονικά Ισχύος73
9AEEE531Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Συστήματα Ισχύος73
10AEEE532Σφάλματα Συστημάτων Ισχύος73
11AEEE533Προστασία Συστημάτων Ισχύος73
12AEEE534Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας73
13AEEE535Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος73
14AEEE544Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου73
15AEEE551Μη γραμμικός και Προσαρμοζόμενος Έλεγχος73
16AEEE552Αυτοματισμός και Ρομποτική73
17AEEE553Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός73
18AEEE554Υβριδικά Συστήματα73
19AEEE555Θεωρία Εκτίμησης73
20AEEE556Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές73
21AEEE565Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών73
22AEEE571Δικτύωση Πολυμέσων73
23AEEE572Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών73
24AEEE573Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο73
25AEEE574Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα73
26AEEE575Ενσωματωμένα Συστήματα73
27AEEE576Επαλήθευση και Έλεγχος Ψηφιακών Συστημάτων73
28AEEE577Ασφάλεια Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών73
29AEEE578Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων73
30AEEE581Διαχείριση Έργου και Επιχειρησιακές Πρακτικές73
31AEEE590Μεθοδολογίες Έρευνας73

 Εκτύπωση