Γενική

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master of Science Degree in Engineering Management upon completion of 90 credits. From these credits, 60 are allocated to taught courses. The taught courses comprise 5 required courses (30 ECTS) and 5 (30 ECTS) electives. Electives can be selected from a pool of 14 courses, organised into a management track and a technical track.

The remaining 30 ECTS related to the research part of the program which consists of a research methodology and preparation section and the master thesis.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα62
Επιλεγόμενα Μαθήματα28
ΣΥΝΟΛΟ90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MEM501Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management73
2MEM502Οικονομικά για Μηχανική73
3MEM503Διαχείριση Έργων73
4MEM504Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς73
5MEM551Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I20
6MEM552Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ20
7MEM589Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης71
8MEM590Μεταπτυχιακή Διατριβή230

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1MEM511Σχεδιασμός Προϊόντων και Καινοτομία73
2MEM512Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 73
3MEM513Διαχείριση Περιβάλλοντος73
4MEM514Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 73
5MEM515Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας73
6MEM516Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου73
7MEM517Εξόρυξη Δεδομένων73
8MEM519Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον73
9MEM523Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων 73

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο