Дослідження і викладацький склад

Одним з ключових стовпів Фредерік університету є просування і передача знань через фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи, а також заохочення творчої діяльності професорсько-викладацького складу. Тому університет прагне постійно покращувати свої позиції авторитетного наукового закладу, який відповідає міжнародним стандартам і робить значний внесок в науку, технології та інновації в інтересах економіки та суспільства своєї країни і всієї Європи.

Викладацький склад університету, який або входить в мультидисциплінарні команди, або працює самостійно, бере участь в широкому діапазоні науково-дослідницької діяльності відповідно до своєї галузі наукових інтересів. Зокрема, основними напрямками діяльності різних дослідницьких груп в університеті є:

Науково-дослідні програми і співробітницька мережа

Фредерік університет є однією з провідних науково-дослідних організацій на Кіпрі. За останні 10 років університет взяв участь у більш ніж 110 науково-дослідницьких проектах. Вибір цих проектів здійснювався на суворій конкурсній основі, і вони отримали фінансування від таких установ, як: Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, Фонд заохочення наукових досліджень і ряду інших. Загальний обсяг фінансування цих програм перевищує 100 мільйонів євро, а загальне пряме фінансування, надане університету Фредерік перевищує 10 мільйонів євро. На додаток до науково-дослідницьких програм, факультети Фредерік університету можуть брати участь у дослідницьких комітетах або надавати консультаційні послуги, тим самим сприяючи поширенню знань.

Для підтримки цієї діяльності, університет створив велику мережу співробітництва, мета якої полягає у сприянні науковим дослідженням та передачі нових знань суспільству та економіці. Університет підтримує співпрацю з більш ніж 70 університетами в таких країнах, як Великобританія, Німеччина, Греція, США, Китай та інші. Він також співпрацював з більш ніж 100 організаціями, включаючи неурядові організації, малі та середні підприємства і транснаціональні корпорації.

Професорсько-викладацький склад

Ключовою умовою для досягнення цілей університету як сучасної навчальної та науково-дослідної організації є професорсько-викладацький склад найвищого рівня. З цієї причини, Фредерік університет ввів жорсткі критерії і процедури оцінки для залучення та просування викладацького складу. Критерії і процедури, які використовуються в університеті Фредерік відповідають чинним правилам, що застосовуються в державних університетах Кіпру і в загальній практиці міжнародного рівня в найбільш шанованих університетах.

У той же час, на підставі положень Статуту університету, він забезпечує і гарантує свободу викладання та досліджень і пропонує фінансові та інші пільги, аналогічні тим, які мають державні університети на Кіпрі. Завдяки вищевказаним заходам, університет Фредерік прагне залучити максимально талановитий професорсько-викладацький склад.

Викладацький склад має наступну структуру:

 Друк