Структура та керівництво

Університет Фредерік дотримується міжнародної практики щодо керівництва, заснованого на прозорій роботі і дотриманні правил.

Рада є вищим органом управління університету і відповідає за будь-які питання, які стосуються університету. Рада стежить за фінансовими і адміністративними питаннями, інфраструктурою університету, здійснює контроль персоналу та підбір кадрів. Головою Ради є Президент, а в разі його відсутності, обов'язки Президента виконує віце-президент.

Вищим академічним органом в університеті є Вчена Рада, яка відповідає за академічну роботу, виконану протягом семестру і за програми навчання, а також за заохочення наукових досліджень і будь-яку іншу академічну діяльність. Вчена Рада очолюється Ректором, якому допомагають проректора.

Університет включає в себе шість факультетів:

  • Факультет інженерно-прикладних наук
  • Факультет педагогічної освіти
  • Факультет економічних наук і адміністративного управління
  • Факультет медичних наук
  • Факультет гуманітарних та соціальних наук
  • Факультет архітектури, образотворчих і прикладних мистецтв

Факультети (школи) діляться на департаменти, в даний час в університеті працюють 16 департаментів. Департаменти пропонують різні програми навчання, в числі інших маються міжфакультетські та міждепартаментські програми.

Організаційна структура університету наводиться нижче:

 

 Друк  E-mail