BA in Business Administration / Бакалавр в Області Ділового Адміністрування

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Ділового Адміністрування
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Ділового Адміністрування
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Ця Програма допомагає студентам познайомитися та освоїти широке коло дисциплін, що відносяться до ділового адміністрування. До того ж, Програма розроблена таким чином, щоб дати студентам фундаментальні теорії бізнесу і розвинути в них навички, які необхідні, щоб бути конкурентоспроможним у 21 столітті. Курси, що входять в Програму, збалансовані між теорією і практикою. Студенти, які успішно закінчили Програму, готові для роботи в промисловості та/або для подальшого навчання.

Навчання проводиться англійською мовою.

Основні результати навчання

  1. Визначити, оцінити і запровадити критерії, якими описується підприємство, а також зв'язати їх з аналізом оточення для визначення перспектив підприємства.
  2. Визначити, оцінити і проаналізувати конституціональні характеристики і функціональні області організації та їх взаємозв'язку (тобто цілі та завдання, власність, розмір, структура, закупівлі, виробництво, логістика, маркетинг, фінанси, людські ресурси).
  3. Проводити аудит організації і розробляти консалтингові плани (податкове законодавство, інвестиції, тематичні дослідження, проектні роботи).
  4. Розуміти, використовувати і впроваджувати бухгалтерський облік та фінансові інструменти і системи (тобто звіт про прибутки і збитки, бухгалтерський баланс).
  5. Виявляти і оцінювати вплив макро- і мікроекономічних елементів на бізнес-організації (а саме: фінансових і грошових систем, внутрішніх ринків).
  6. Розробляти, впроваджувати та експлуатувати інформаційні системи.
  7. Визначати, впроваджувати і освоювати адекватні інструменти для дослідження ринку і статистичного аналізу.
  8. Управляти компанією за допомогою планування і управління поняттями, методами та інструментами.
  9. Відслідковувати та впроваджувати існуючі та нові технології, розуміти їх вплив на нові/майбутні ринки.
  10. Розуміти і дотримуватися принципів права, пов'язувати їх із знаннями в області бізнесу, управління та маркетингу.
  11. Продемонструвати компетенцію в усних та письмових навичках спілкування, у використанні англійської мови як іноземної, а також у використанні відповідних комп'ютерних технологій та інструментів.

 

Звільнення від професійних іспитів

Звертаємо увагу, що студенти, які отримали ступінь бакалавра в області ділового адміністрування, звільняються від таких професійних іспитів:

 • 8 з 14 іспитів Асоціації Дипломованих та Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA)
 • 12 з 16 іспитів Асоціації Міжнародних Бухгалтерів (AIA)

 

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми отримають знання та навички необхідні для ведення власного, самостійно керованого бізнесу. Вони повністю відповідають вимогам, що пред'являються для роботи в державному і приватному секторах на посадах, як керівників, так і помічників керуючого або керуючих в організаціях та/або бізнесі. Вони також можуть працювати в промисловості, банках, кооперативах та громадських організаціях, а також в областях пов'язаних з бухгалтерським обліком і фінансами.
Випускники Програми також можуть працювати викладачами в державних і приватних школах.

 

 

 Друк  E-mail