BA in Journalism / Бакалавр в Області Журналістики

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Журналістики
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Журналістики
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Мета Програми - надання високоякісної академічної освіти для отримання ступеня бакалавра і заохочення досліджень в області журналістики, засобів масової інформації (ЗМІ), культурної та соціальної історії, а також соціальних наук загалом.
У рамках прагнення до спільної мети програма побудована таким чином, що в процесі навчання вона підсилює введення, знайомство і, в кінцевому підсумку, спеціалізацію студентів в області журналістики та в аналізі соціально-культурної функції і динаміки засобів масової інформації. У цьому контексті (який бере за основу гуманітарні науки) очікується, що студенти будуть розвивати навички для інтерпретації, організації та передачі інформації – як у журналістській практиці, так і в області соціальних наук. Особливий акцент зроблено на використанні наукової методології та аналізі соціальної дійсності в ході здійснення журналістської професії.
Заохочуючи мислити критично, програма навчання прагне зробити свій внесок у створення нових [естетичних, культурних, політичних і соціальних] форм сприйняття дійсності і осмислення альтернативних можливостей, які виникають при даних історичних обставинах та динаміці їх розвитку.

Навчання проводиться на грецькій мові.


Основні результати навчання

  1. Поширення знань за допомогою викладання та наукових досліджень в журналістиці, інших форм масової комунікації, а також в областях гуманітарних і соціальних наук.
  2. Використання критичного підходу в контексті історичних, гуманістичних і естетичних форм пізнання світу.
  3. Придбання умінь, за допомогою яких студенти ознайомляться з професійними та науковими проблемами і навчаться обробляти їх індивідуально та в групах.
  4. Демонстрація розуміння теоретичних знань і професійно-технічних навичок в області журналізму.
  5. Демонстрація розуміння більш широких структур суспільного дискурсу з економічних, політичних і культурних питань.
  6. Демонстрація розуміння порядку проведення наукових досліджень.
  7. Розвиток навичок організації інформації та застосування форм і технік обробки інформації, таким чином студенти зможуть брати активну участь у нових інтерактивних формах масової комунікації.
  8. Побудова навичок, які підвищують розвиток автономії студентів, як відповідальних осіб з формами соціальної, культурної і політичної свідомості [як у формі активної громадянської позиції].

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми мають знання та навички, необхідні для працевлаштування в будь-якій друкованій, електронній або онлайн медіа-організації. Вони можуть працювати в якості журналістів/репортерів, редакторів, ведучих, фахівців ЗМІ або фахівців зі зв'язків з громадськістю в державних або приватних організаціях, таких як медіа-організації, посольства, політичні партії, підприємства, організації культури і спортивні команди.

 

 Друк  E-mail