BEd in Pre-Primary Education / Бакалавр педагогіки в Області Дошкільної Освіти

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Дошкільної Освіти
Рівень кваліфікації  Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Дошкільної Освіти
Форма навчання Очна (повний навчальний день)


Дана Програма забезпечує вивчення основних предметів дошкільної освіти та включає в себе теорію навчання і розвитку дитини, а також методичні заняття як з педагогічним, так і з предметним ухилом. Крім того, вона включає в себе заняття, які звертаються до галузей педагогіки, направлених на навчання маленьких дітей грамоти, математики, основ охорони здоров'я і суспільних наук, природничих наук, міжкультурної освіти і гуманітарних наук; також вона забезпечує навчання з застосуванням різного матеріалу для різних груп дітей.

Програма дотримується балансу між академічним і практичним навчанням. Вона готує випускників до безпосередньої зайнятості в якості вихователів у дошкільних установах і закладає основу для подальшого навчання в області освіти.

Навчання проводиться на грецькій мові.

Основні результати навчання

  1. Описувати та оцінювати широкий спектр моделей і підходів до навчання, такі як спільне навчання, пояснювальне навчання, вирішення проблем, дослідження, метакогнітивні процеси і диференціація навчання у дошкільній освіті.
  2. Аналізувати способи ефективного розвитку усного мовлення і фонологічного усвідомлення, структури мови, читання та письма згідно сучасних лінгвістичних і педагогічних тенденцій і розробляти відповідні види діяльності для використання в дошкільному закладі.
  3. Порівнювати і зіставляти теорії та моделі здоров'я, такі як биомедичну, соціальну і психосоціальну, теорії зміни поведінки, а також застосовувати ці знання для забезпечення освіти в галузі охорони здоров'я у дошкільних установах.
  4. Демонструвати усвідомлення основних теоретичних перспектив у вивченні розвитку дитини і еволюційної психології, таких як біологічна, психоаналітична, когнітивно-еволюційна, біхевіористська (поведінкова) теорія та ідентифікувати способи, за допомогою яких вчитель може сприяти фізичному, пізнавальному, мовному, особистому, соціальному та емоційному розвитку дітей в дошкільному закладі.
  5. Пояснювати чинники, що забезпечують ефективність дошкільної освіти та усвідомлювати роль шкільного директора/керівника в управлінні та забезпеченні роботи дошкільного навчального закладу.
  6. Пояснювати стадії пізнавального розвитку математичного мислення і описувати вплив різних стилів мислення та навчання на процес виховання і навчання та розробляти плани навчання для різних математичних концепцій.
  7. Проявляти компетентність у навчанні образотворчого, драматичного мистецтва, музики шляхом ідентифікації та застосування знань про різні способи художнього вираження, драматичних і музичних навичок, які діти повинні виробити в собі в процесі участі в таких заходах.
  8. Описувати, обирати та застосовувати методи для рухового розвитку дітей дошкільного віку та вироблення позитивного ставлення до фізичної культури.
  9. Розробляти плани занять з усіх предметів у розкладі та застосовувати їх у дошкільних заходах шляхом використання відповідних виховних, навчальних та оцінювальних стратегій, в той же час створюючи сприятливий для навчання клімат шляхом адекватної відповіді на різноманітні потреби учнів.

Професійні перспективи випускників

Студенти, що закінчили навчання за даною Програмою, володіють знаннями і навичками, необхідними для роботи вихователями в дошкільних установах. Вони відповідають вимогам для зайнятості в громадському або приватному секторах у якості вихователів. Вони також можуть працювати в областях що відносяться до дошкільної освіти та догляду за дітьми і розвитку їх мислення.

 

 Друк  E-mail