BSc in Automotive Engineering / Бакалавр в Області Автомобільної Техніки

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Автомобільної Техніки
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Інженерно-Механічний департамент
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Програма навчання в області автомобільної техніки надає студентам можливість отримати глибокі знання в конкретній області автомобільної техніки. Програма являє собою баланс між академічним і практичним навчанням. Вона готує своїх випускників для подальшого працевлаштування в якості автомобільних інженерів і закладає основу для післядипломного навчання в області автомобільної техніки. 

Навчання проводиться англійською мовою.


Основні результати навчання

  1. Застосування різноманітних методів, в тому числі математичного аналізу, чисельного моделювання або практичних експериментів для вирішення проблем, пов'язаних з автомобільною технікою.
  2. Використання відповідних методів для проведення досліджень чи детального вивчення технічних питань, пов'язаних з дисципліною автомобільної техніки.
  3. Розробка рішень для незнайомих проблем, можливо, за участю інших дисциплін і використання творчого підходу для розробки нових оригінальних ідей і методів.
  4. Розробка і проведення аналітичних, експериментальних досліджень і моделювання, критична оцінка даних та висновки.
  5. Застосування знань і розуміння для відпрацювання практичних навичок для вирішення завдань, проведення розслідувань і проектування технічних пристроїв і процесів.
  6. Визнання більш широких, нетехнічних наслідків інженерної практики - етичних, екологічних, промислових і торгових.
  7. Оцінка можливостей та обмежень існуючих і нових технологій в галузі автомобілебудування.
  8. Демонстрація здатності інтегрувати знання з різних галузей і справлятися із труднощами, а також розуміти застосовні прийоми і методи, їх обмеження і нетехнічні наслідки інженерної практики.
  9. Застосування нових і виникаючих технологій, пов'язаних з областю автомобілебудування.
  10. Використання різних методів, таких як технічні звіти і технічні презентації для ефективного спілкування з інженерним співтовариством і суспільством в цілому.


Професійні перспективи випускників

Випускники Програми матимуть розширені міждисциплінарні навички в автомобільній техніці та бізнесі, а також навички роботи в команді, необхідні для керівництва розробкою продуктів і процесів в цій області, що швидко розвивається. Вони відповідають вимогам працевлаштування у приватному секторі, наприклад в якості консультантів в центрах обслуговування, інженерів управління автопарком, оцінювачами автомобільних страхових компаній та громадських відомств, таких як Міністерство автомобільного транспорту. Вони також можуть бути задіяні в областях промисловості, пов'язаних з виробництвом автомобілів.

Випускники Програми також можуть бути працевлаштовані в якості викладачів у державних або приватних середніх школах.
Випускники Програми мають право зареєструватися в Технічній палаті Кіпру (ETEK).

 

 Друк  E-mail