BSc in Computer Engineering / Бакалавр в Області Комп'ютерної Інженерії

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Комп'ютерної Інженерії
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Комп’ютерних наук та Інженерії
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Програма навчання сфокусована на комп'ютерних системах, включаючи розуміння комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також використання комп'ютерів для управління процесами в реальному світі. Програма являє собою баланс теорії та практики, і готує випускників до роботи в якості комп'ютерних інженерів, а також закладає фундамент для післядипломного навчання в області комп'ютерної інженерії.

Навчання проводиться англійською мовою.

Основні результати навчання

  1. Застосовувати відповідні математичні, наукові та інженерні методи і використовувати програмне забезпечення для вирішення завдань в області комп'ютерної інженерії.
  2. Використовувати передові програмні та апаратні інструменти Систем Автоматизованого Проектування (САПР), а також лабораторне обладнання для розробки, тестування та оцінки ефективності цифрових систем.
  3. Спроектувати, програмувати, розробити і оцінити обчислювальні системи, а також системи автоматизації (побудовані на основі мікропроцесорів і мікроконтролерів) і вбудовані системи для задоволення певних і зазначених вимог.
  4. Розробляти, впроваджувати і підтримувати надійні та безпечні комп'ютерні мережі для задоволення потреб різноманітних організацій.
  5. Використовувати методи аналізу і моделювання для оцінки обчислювальних систем та окремих компонентів, з точки зору загальних параметрів якості і можливих компромісів при вирішенні конкретної задачі.
  6. Оцінювати можливості існуючих та нових технологій в галузі інформатики і комунікацій.
  7. Продемонструвати обізнаність у найпередовіших знаннях в області Комп'ютерної Інженерії та новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.
  8. Отримати та проаналізувати інформацію з різних джерел, включаючи пошук інформації по базам даних і за допомогою онлайн пошуку.
  9. Продемонструвати володіння усними та письмовими навичками спілкування, а також відповідними комп'ютерними технологіями та інструментами.

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми мають знання та навички необхідні для розробки, впровадження та адміністрування комп'ютерних систем. Вони повністю відповідають вимогам, що пред'являються для роботи в державному і приватному секторах, в якості інженерів з інформаційних та комунікаційних технологій, інженерів технічної підтримки, розробників/адміністраторів комп’ютерних мереж. Вони також можуть працювати в області систем автоматизації.

Випускники Програми також можуть працювати викладачами в державних і приватних школах.
Випускники Програми також мають право зареєструватися в Технічній палаті Кіпру (ETEK).

 

 Друк  E-mail