BSc in Computer Science / Бакалавр в Області Комп'ютерних Наук

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Комп'ютерних наук
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Комп’ютерних наук та Інженерії
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Мета Програми підготовки бакалавра в області комп'ютерних наук полягає в тому, щоб ознайомити студентів з базовими теоріями, технологіями і прикладними програмами в широкій галузі комп'ютерних наук. Окрім набуття практичних навичок, Програма підготовки наділяє студентів можливостями адаптації та розвитку в обчислювальному середовищі, яке швидко і радикально змінюється. Програма готує випускників до роботи в якості фахівців з інформатики і закладає основу для післядипломного навчання в області комп'ютерних наук.

Програма підготовки сфокусована на наданні знань трьох найширших областях:

 • Теорія комп'ютерних наук: дає студентам чітке розуміння теоретичних основ обчислень, тренує їх формальне мислення і змушує їх оцінити поняття складності та исчисляемости.
 • Аналіз комп'ютерних систем: дає студентам чітке теоретичне і практичне розуміння процесу проектування і розробки комп'ютерних систем в цілому.
 • Розробка прикладних програм: дає студентам навички оцінки, розробки і впровадження комп'ютерних рішень самих різних завдань.

Навчання проводиться англійською мовою.

Основні результати навчання

 1. Продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі комп'ютерних наук.
 2. Аналізувати, проектувати і розробляти програмні рішення для інформаційних систем, що вирішують різні завдання.
 3. Розуміти і брати участь у розробці та управлінні проектами з розробки програмного забезпечення.
 4. Аналізувати та оцінювати можливості і обмеження існуючих і нових технологій в області комп'ютерних систем, включаючи мережі, бази даних, мови програмування, операційні системи, комп'ютерну архітектурутаорганізації.
 5. Аналізувати і формулювати завдання обчислювального характеру.
 6. Визначати і застосовувати відповідні методи і технології для вирішення поставлених завдань.
 7. Проявляти обізнаність у головних питаннях розвитку комп'ютерних наук.
 8. Залучати інші дисципліни для дослідження та визначення тієї міри, в якій інформатика може сприяти вирішенню конкретних завдань.
 9. Пояснити те, як комп'ютери можуть взаємодіяти з людьми і аналізувати технології, які можуть полегшити цю взаємодію.
 10. Продемонструвати розуміння у використанні технічної літератури та інших джерел інформації.
 11. Продемонструвати володіння усними та письмовими навичками спілкування, а також відповідними комп'ютерними технологіями та інструментами.

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми володіють знаннями та навичками для розробки, створення, підтримки та розширення програмних систем, пов'язаних з широким спектром прикладних програм для бізнесу і техніки. Вони можуть працювати в компаніях, які розробляють програмне забезпечення, і в організаціях займаються підтримкою програмного забезпечення.

Випускники також можуть розробляти, впроваджувати і адмініструвати комп'ютерні системи. Вони повністю відповідають вимогам, що пред'являються для роботи в державному і приватному секторах, в якості інженерів з інформаційних та комунікаційних технологій, а також в якості розробників/адміністраторів мереж/систем/баз даних/систем безпеки.

Випускники Програми також можуть працювати викладачами в державних і приватних школах.
Випускники Програми також мають право зареєструватися в Технічній палаті Кіпру (ETEK).

 

 Друк  E-mail