BSc in Electrical Engineering / Бакалавр в Області Електротехніки

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Електротехніки
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Електротехніки
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Програма заснована на вивченні основних електротехнічних дисциплін, таких як виробництво електроенергії та її розподіл, системи зв'язку, електричні ланцюги і електронні системи і системи управління. Програма являє собою баланс між академічним і практичним навчанням, тобто теоретичним вивченням цих систем та їх застосуванням в реальних умовах. Вона готує своїх випускників для подальшого працевлаштування в якості інженерів-електриків і закладає основу для післядипломного навчання в області електротехніки.

Спеціалізація в області поновлюваних джерел енергії та енергетичної стійкості

Департамент електротехніки, на додаток до напрямку загальної електротехніки, надає студентам можливість спеціалізуватися в областях електротехніки, які мають більше значення на Кіпрі, а також у світі. На даний момент, на факультеті відкрито спеціалізацію Відновлювані джерела енергії та енергетична стійкість.

Метою спеціалізації є підготовка студентів до кар'єри і безпосередній внесок у розвиток галузі та суспільства через проектування, розробку, будівництво, застосування, експлуатацію та технічне обслуговування систем поновлюваних джерел енергії та заохочення більш сталого способу життя за допомогою впровадження нових технологій та інновацій.

Мова навчання на загальному напрямку і спеціалізації - англійська.

Основні результати навчання

 1. Застосування відповідних математичних, наукових та технічних методів і використання програмного забезпечення для вирішення проблем, пов'язаних з електротехнікою.
 2. Застосування сучасного програмного забезпечення Electronic Design Automation (EDA), а також лабораторного устаткування для розробки, випробування та оцінки аналогових і цифрових систем.
 3. Дизайн, програмування, розробка і оцінка електронних систем, а також систем автоматизації на основі ПЛК та вбудованих систем, або інтеграція з готових компонентів для задоволення визначених і встановлених вимог.
 4. Аналіз та проектування надійних аналогових і цифрових систем зв'язку.
 5. Використання аналітичних методів і методів моделювання для оцінки електричних інженерних систем (управління, зв'язок, енергетика, електроніка) і компонентів з точки зору атрибутів якості в цілому і можливих компромісів, представлених в даній проблемі.
 6. Оцінка можливостей та обмежень існуючих і нових технологій в області виробництва і розподілу електроенергії з використанням стійких і поновлюваних джерел енергії.
 7. Оцінка можливостей та обмежень існуючих і виникаючих систем зв'язку.
 8. Демонстрація обізнаності про новітні розробки в області електротехніки і про інформаційні і комунікаційні технології, що розвиваються.
 9. Демонстрація обізнаності про роль інженерів в суспільстві і про професіональні та етичні обов'язки інженерів.
 10. Отримання та аналіз інформації з різних джерел, у тому числі пошук інформації в базах даних і пошук онлайн.
 11. Демонстрація компетентності усних та письмових навичок спілкування, а також у використанні відповідних комп'ютерних технологій та інструментів.

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми володіють знаннями та навичками, необхідними для проектування, реалізації та управління електротехнічними системами. Вони відповідають вимогам для працевлаштування в державному чи приватному секторах, в якості інженерів-електриків, і вони набувають привілеї працевлаштування в галузі виробництва і розподілу електроенергії, електричних установок, дизайну систем зв'язку та технічного обслуговування. Вони також можуть бути задіяні в областях що відносяться до систем автоматизації.

Випускники Програми також можуть бути викладачами у державних або середніх школах з технічним керівництвом.
Випускники Програми мають право зареєструватися в Технічній палаті Кіпру (ETEK).

 

 Друк  E-mail