MSc in International Trade and Shipping Management / Магістр наук в Області Управління Міжнародними Торговельними і Морськими Транспортними Операціями

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Магістр Наук в області Управління Міжнародними Торговельними і Морськими Транспортними Операціями
Рівень Кваліфікації Магістр (Ступінь 2-го Циклу Навчання)
Факультет Департамент Морських Досліджень
Форма Навчання Повний або Неповний Навчальний День

Століттями міжнародне судноплавство відігравало вирішальну роль у розвитку світової торгівлі. Завдяки невпинному формуванню мереж каналів постачань взаємозв'язки між зниженням транспортних витрат, економічним зростанням і глобалізацією перебувають у безперервному русі. Такі компоненти, як морські перевезення, структура та організація торговельних операцій є базисними пунктами програми навчання, у той час як юридичні, фінансові та управлінські аспекти торговельних і транспортних операцій формують її надбудову.

Курс навчання пропонує всебічний інтегрований розгляд основних навчальних предметів, що мають суттєве значення для розуміння суті міжнародних торговельних і транспортних операцій. Зокрема, метою курсу є розвиток основних ділових навичок, необхідних керівникам, що працюють у сфері міжнародної торгівлі та міжнародного судноплавства; розвиток навичок критичного аналізу та їх застосування для вирішення складних завдань, які постійно виникають перед ними.

Міждисциплінарний характер програми сприяє створенню зі студентів майбутніх професіоналів, які зможуть ефективно працювати в складному економічному середовищі глобального ринку. Наявність великої різноманітності допоміжних видів діяльності в динамічній галузі торговельних і морських транспортних операцій та її різних секторах, у яких працює значна кількість великих, середніх і малих компаній, надає можливість широкого вибору. Студенти, що закінчили курс за даною програмою, отримають масу можливостей для кар'єрного росту, у тому числі в сфері здійснення імпортних та експортних операцій, управління морськими транспортними операціями, страхування, експедирування вантажів, логістики, портового агентування, фінансування торгівлі й судноплавства, морського права, а також на інших адміністративних посадах у приватному та державному секторі.

Курс для одержання ступеня магістра наук в області управління міжнародними торговельними й морськими транспортними операціями має за мету, щоб студенти:

  • придбали інтелектуальні навички, необхідні для сприяння розвитку стратегій в області міжнародних торговельних і транспортних операцій;
  • ознайомилися з основними теоріями і практиками міжнародного судноплавства, транспортних і торговельних операцій;
  • могли характеризувати і здійснювати критичний аналіз діяльності структур і установ, що займаються керуванням і організацією морських транспортних перевезень;
  • вивчили фінансові ризики й можливості економічного середовища торговельних і транспортних операцій;
  • змогли зрозуміти сенс юридичних, економічних і нормативних аспектів і досвіду в сфері торговельних і транспортних операцій.

Мова навчання - Aнглійська.


Ключові Результати Навчання

Очікується, що після успішного завершення курсу навчання за даною програмою студенти зможуть:

  • Продемонструвати всебічні знання структур, процесів і галузевих практик в області торговельних і морських транспортних операцій на глобальному ринку.
  • Працювати як професіонали, що повністю відбулися і здатні здійснювати діяльність по розробці, реалізації й розвитку сфери управління міжнародними торговельними й морськими транспортними операціями, у тому числі у взаємозв'язку зі світовими економічними та фінансовими системами.
  • Продемонструвати відповідні знання та уміння користуватися дослідницькою базою та інструментами, якщо в них є бажання отримати наступні наукові ступені (магістр філософії, доктор філософії та інші).
  • Створювати разом з іншими університетами мережі з метою розширення науково-дослідного та академічного діалогу за допомогою впровадження програм обміну студентами і науково-педагогічним персоналом як засобу отримання досвіду, здатностей ефективно використовувати результати науково-дослідної діяльності, приклади сумлінної практики та інновації.
  • Зміцнити канали спілкування та обміну інформацією між робочими групами, університетами та іншими центрами, що вивчають проблеми торговельних і транспортних операцій на місцевому, периферійному і глобальному рівні.

Професійні Профілі Випускників

Передбачається, що випускники зможуть отримати призначення на виконавські та управлінські посади. Випускники, які вже працюють, зможуть поліпшити свої перспективи кар'єрного росту та будуть готові вирішувати складні завдання на більш відповідальних посадах у сфері здійснення імпортних та експортних операцій, керування морськими транспортними операціями, страхування, експедирування вантажів, портового агентування, брокерського обслуговування суден, фінансування торгівлі й судноплавства, а також на інших адміністративних посадах у приватному і державному секторі.

 Друк  E-mail