MSc in Oil & Gas and Offshore Engineering / Магістр Нафтогазової Справи та Шельфової Інженерії

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Магістр Нафтогазової Справи та Шельфової Інженерії
Рівень кваліфікації Магістр (Другий академічний ступінь)
Факультет Факультет Електротехніки
Форма навчання Повний або Неповний навчальний день

Запропонована Магістерська Програма робить особливий акцент на наукових дослідженнях. Вона стимулює та заохочує пошук цілковито нових ідей та нестандартних підходів до наукових відкриттів в галузі розвідки родовищ викопного палива та шельфових споруд.

Більше того, різноманітні галузі, яким Програмою приділяється особлива увага, націлені на навчання студентів сферам, які є новими для Східно-Середземноморського регіону та відкривають широкі можливості з залучення в дослідження з розробки новbх технологій та отримання нових знань.

А саме, такі навчальні курси Магістерської програми, як «Обчислювальна механіка та прикладні програми», «Системна динаміка та контроль», «Моделювання та відтворення процесів», «Аналіз та проектування конструкцій рейдових причалів», відкривають значні перспективи для студентів Магістратури з участі в різноманітній дослідницькій діяльності, яка впроваджується Університетом ім. Фредерика (Frederick University) та іншими організаціями по всьому світу. Опанувавши взаємопов’язані навчальні курси Програми, студенти також набудуть неоцінений досвід, розробляючи на впроваджуючи власні дослідницькі проекти.

Той факт, що питання розробки родовищ викопного палива ще не були досліджені на Кіпрі, відкриває унікальні можливості для студентів в проведенні досліджень, які можуть призвести до корисних результатів по відношенню до підтримки та створення енергії на всіх освітніх та соціальних рівнях.

Подібним чином, створення Магістерської Програми збільшить існуючі дослідницькі перспективи в галузі сталого будівництва, розвідки родовищ викопних джерел енергії, а також соціальних, політичних, екологічних та економічних вимірів досліджень енергії та шельфових споруд.

Міждисциплінарний підхід Програми також відображений в створенні міждисциплінарних дослідницьких груп, які мають підтримку Програми. Ці групи будуть створені місцевими та міжнародними вченими та фахівцями, які приймають участь в запропонованій Програмі. Їх знання також будуть використовуватись для розробки конкурентоспроможних дослідницьких пропозицій та формування різноманітних спільних груп з іншими академічними та дослідницькими закладами з метою отримання фінансування досліджень від місцевих, Європейських та міжнародних фундацій.

Більше того, необхідність надати Кіпріотам змогу спеціалізуватися та приймати участь в галузі нафтогазової та шельфової інженерії, беручи до уваги останні знахідки газу та нафти в Ексклюзивній Економічній Зоні Кіпру, створює конкурентну перевагу та нагальну потребу в навчанні інженерів задля роботи у цій новітній та зростаючій галузі тут, на Кіпрі.

 


Спеціалізації Магістерської Програми Нафтогазової справи та Шельфової Інженерії

Загалом, запропонована Програма є унікальною для Кіпру, вона розкриває важливі потреби суспільства, які виникли через стрімкий прогрес в енергетичному секторі та виявлення родовищ викопного палива на Кіпрі. Програма надає молодим вченим унікальні практичні та теоретичні знання в галузі переробки, зберігання та транспортування, розвідування та розробки родовищ нафти та газу, а також відкриває значні та реальні дослідницькі перспективи зростання та спеціалізації в певній галузі.

Програма охоплює повний спектр завдань промисловості, яка вивчається, що виражено в трьох спеціалізаціях, які пропонуються Програмою. Для кожної спеціалізації створюється різна структура Програми з метою розкриття відмінних сфер промисловості.

 • Спеціалізація «Нафтогазова справа» фокусується на переробці нафти та газу
 • Спеціалізація «Шельфовий інжиніринг» фокусується на зберіганні та транспортуванні нафти та газу
 • Спеціалізація «Технологія Видобування Нафти» фокусується на розвідуванні та розробці родовищ нафти та газу

Мова навчання – англійська, програма навчання академічна.


Отримані Знання та Навички  

Після успішного завершення цієї Програми студенти мають навчитися:

 • Демонструвати різнобічні знання нафтогазової справи та шельфової інженерії та технологічного та фінансового розвитку відповідної галузі;
 • Демонструвати знання суті та доктрини Європейської та Кіпрської законодавчої системи в сфері нафтогазової справи та шельфової інженерії, а також пов’язувати процеси та фактори, які призводять до її розвитку;
 • Тлумачити сучасні глобальні, регіональні та місцеві проблеми нафтогазової справи та шельфової інженерії та розвивати системне, критичне та креативне мислення при оцінці їх впливу на господарську діяльність;
 • Демонструвати навички та досвід, необхідні інженерам для керівництва процесами видобутку, обробки, зберігання та розробки нафти та газу шляхом застосування ефективних та екологічних технологій виробництва та раціонального використання енергії;
 • Демонструвати знання та кваліфікацію відносно процедур, інструментів та аналізу, необхідних для застосування на практиці відповідного законодавства, допомоги у впровадженні сертифікації в галузі енергетики, вдосконалення екологічної класифікації та написання техніко-економічних обґрунтувань;
 • Демонструвати розуміння проблем безпеки те екології, пов’язаних з нафтогазовою промисловістю;
 • Описувати організаційні, політичні та підприємницькі аспекти галузі;
 • Ефективно використовувати новітні комп’ютерні програми задля їх застосування в нафтогазовій справі та шельфовій інженерії.


Професійні сфери випускників Магістратури

Нафтогазова справа та шельфовий інжиніринг – це нова освітня галузь на Кіпрі. Тим не менш, недавні відкриття вуглеводних родовищ, таких як природний газ та можливі родовища нафти, в Економічній Зоні Кіпру та сусідніх країнах викликали велику зацікавленість в цій зоні, надаючи Кіпру унікальну можливість стати експортером енергетичних ресурсів в Європейському Союзі та поза його межами.

В свою чергу, ця Програма створена для надання новим та більш досвідченим дипломованим інженерам необхідної технічної кваліфікації та знань з метою занурення в цю галузь, охоплюючи усі аспекти зберігання та транспортування, виробництва та переробки в нафтогазовій справі та шельфовій інженерії.

Магістерська Програма з Нафтогазової справи та Шельфової Інженерії має багатогалузевий характер, де Нафтогазова справа охоплює Механічну, Хімічну, Електричну та Екологічну інженерію, а Шельфова інженерія охоплю Цивільну, Механічну та Морську інженерію.

Ця Програма складається з трьох напрямків, які виражені в трьох спеціалізаціях, а саме:

 • Переробна галузь нафтогазової справи включно з обробкою, виробництвом та використанням нафти та газу
 • Технологія зберігання та транспортування нафти та газу включно з системами та конструкціями, такими як фіксовані та рухомі платформи, підводні роботи, трубопроводи та інше підводне обладнання
 • Розвідка та розробка нафтогазових родовищ включно з елементами геомеханіки, утворення нафти та характеристиками нафтового пласту, технологією проектування та бурінням свердловин.

Наприкінці, випускники цієї Магістерської Програми отримають реальні та широкі перспективи працевлаштування в нафтогазовій галузі тут, на Кіпрі, та на Ближньому Сході, особливо тепер, коли активно відкриваються нафтові та газові родовища у Середземноморському регіоні.

Випускники Програми володіють знаннями та навичками, необхідними для проектування, запровадження, експлуатації та управління системами нафтогазової справи та шельфової інженерії у відповідній спеціалізації.

Приклади працевлаштування випускників цієї Магістерської Програми:

 • Інспектори з питань здоров’я, безпеки та екології на бурильному устаткуванні
 • Інженери на переробних заводах (Інженери-технологи)
 • Керівники виробництва
 • Контролери з питань використання енергії\потужності
 • Інженери шельфового устаткування та іншої допоміжної інфраструктури (трубопроводів та т.п.)
 • Інженери-буровики, інженери-розробники родовищ та керівники даними сферами
 • Інженери з безпеки та ризиків технічного процесу
 • Інженери-електромеханіки та фахівці з приладів
 • Інженери з планування розробки родовищ
 • Розробники політики (державний сектор) в галузі:
  • Енергетичної служби
  • Департаменту Електропостачання Кіпру
  • Державної компанії у сфері природного газу (ΔΕΦΑ)

 Друк  E-mail