PhD in Electrical Engineering / Кандидат технічних наук в Галузі Електротехніки

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Кандидат технічних наук в галузі Електротехніки
Рівень Кваліфікації Кандидат наук (Третій академічний ступінь)
Факультет Школа Інженерних та Прикладних Наук
Форма Навчання Повний або Неповний навчальний день

Опис та мета Програми

Програма з набуття ступеню Кандидата наук в галузі Електротехніки – це дослідницька програма, яка запропонована Школою Інженерних та Прикладних Наук. Програма забезпечує основу для провідних досліджень в різноманітних галузях предмету обчислювальної техніки. Програма є основою для виконання місії Університету, забезпечуючи через просування дослідницького потенціалу становлення Університету на регіональному та міжнародному рівні.

Цілями Програми є (а) виконання дослідження та розширення меж знань, створюючи та розповсюджуючи нові знання, та (б) підготовка інженерів з необхідною освітою, навичками, досвідом, свідомістю та здібностями, які дозволять їм зробити істотний вклад в розвиток знань та слугувати цілям загального розвитку суспільства.

Мова навчання  - англійська.


Отримані Знання та Навички

 • Фундаментальні поглиблені знання дисципліни «Електротехніка».
 • Всебічне теоретичне та засноване на дослідженнях розуміння технік та методологій, які застосовуються в дисципліні «Електротехніка».
 • Виявлення та визначення комплексних, нових та існуючих проблем та застосування відповідних знань, навичок, інструментів та методів задля їх вирішення.
 • Робота з теоретичними знаннями та знаннями, отриманими дослідницьким шляхом, над найважливішими аспектами дисципліни «Електротехніка», публікація якісних та узгоджених з колегами стандартів.
 • Аналіз нових та\або абстрактних даних та ситуацій в контексті сфери, яка досліджується.
 • Трансформація абстрактних даних та концепцій в напрямку встановлених цілей та розробка нестандартних рішень з мінімальними вказівками від керівника.
 • Критична оцінка доказів, які підкріплюють висновки\рекомендації, шляхом перегляду їх надійності, обґрунтованості та значимості, а також вивчення суперечливої інформації з визначенням причин протиріч.
 • Структурування та оцінка, при мінімальних вказівках керівника, власних пізнань та застосування власних критеріїв оцінки.
 • Аналіз та впорядкування значення етичних дилем та усвідомлення особистої відповідальності та професіонального кодексу поведінки.
 • Здобуття та аналіз інформації з різних джерел включно зі здобуттям інформації з баз даних та онлайнових комп’ютерних пошукових систем.
 • Професійні усні та письмові комунікативні навички, а також використання відповідних комп’ютерних технологій та інструментів.

 Друк  E-mail