Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Морських наук
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Морських наук
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


За умовами цієї Програми, студентам надаються 55 кредитів ECTS, в процесі навчання вони зможуть отримати основні знання в області економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та менеджменту, і в той же час вивчати основні дисципліни морських наук. Курс також охоплює всі базові аспекти індустрії морських перевезень і пропонує студентам широку базу практичних знань і навичок у сфері доставки вантажів та комерційної діяльності.

Навчальні модулі включають основні напрямки практичної діяльності в області вантажоперевезень – економічні, фінансові та правові аспекти, фрахтування, морське страхування та логістику.
 
Навчання проводиться англійською мовою.

Основні результати навчання

 1. Глибоке розуміння деталей схем усіх частин корабля та історичних тенденцій розвитку кораблебудування та екологічних проблем.
 2. Застосування принципів економічної теорії та теорії торгівлі для інтерпретації трендів і циклів світової економіки та міжнародної торгівлі.
 3. Здатність давати оцінку економічному розвитку окремих країн та регіонів шляхом визначення ступеня їх участі в міжнародній торгівлі з точки зору макроекономічних показників.
 4. Основні навички менеджменту, такі як організація бізнесу, маркетинг, статистика, розуміння принципів управлінського обліку та управління трудовими ресурсами.
 5. Розуміння економічної доцільності транспортних угод і функцій кожного сегмента ринку морських перевезень.
 6. Здатність оцінювати застосовність існуючих способів транспортування і послуг морських перевезень для будь-якого типу і кількості вантажу.
 7. Уміння аналізувати міжнародну нормативно-правову базу, в рамках якої здійснюється морське перевезення вантажів.
 8. Здатність до ретельного аналізу відмінностей між перевезеннями на суховантажах і танкерах, а також укладенню різних типів угод у залежності від конкретної ситуації.
 9. Компетентна оцінка переваг міжнародної торгівлі з використанням лінійного перевезення вантажів та вміння створити грамотний ланцюжок поставок.
 10. Знання будь-якого типу угод по морським вантажоперевезенням, юридичної відповідальності і можливих ризиків для кожної зі сторін угоди.
 11. Пошук та аналіз оптимальних пропозицій на міжнародному ринку морського страхування і оцінка доцільності їх застосування в тій чи іншій ситуації.
 12. Здатність адекватно оцінювати будь-які пропозиції інвестування в морські вантажоперевезення.
 13. Навички спілкування в письмовій та усній формі, а також навички використання необхідних комп'ютерних застосунків та онлайн-інструментів.

Професійні перспективи випускників

Всі випускники Програми володіють знаннями та навичками, необхідними для роботи фахівцями початкового рівня на різних посадах у будь-якій компанії, що спеціалізується на морських перевезеннях, управлінні судами, в експедиторських агентствах, а також у будь-якій компанії, що працює у сфері міжнародної торгівлі і вантажоперевезень.

Багато наших випускників займають престижні посади в бухгалтерських відділах судноплавних компаній або фінансових установах. Випускники цієї Програми також затребувані компаніями, що працюють у сфері складування, дистрибуції та інших видів логістичної діяльності. Важливо відзначити, що випускники Програми – бакалаври в області Морських наук, звільняються від здачі різних кваліфікаційних іспитів Інституту дипломованих суднових брокерів.

 

 Друк