Το Πανεπιστήμιο Frederick το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που συντονίζει έργα Ανάπτυξης ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο Πανεπιστήμιο Frederick εγκρίθηκαν τρία Ευρωπαϊκά έργα  Erasmus + της Δράσης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την περίοδο 2019-2022. Το Πανεπιστήμιο Frederick ήταν το μοναδικό ίδρυμα στην Κύπρο στο οποίο εγκρίθηκαν προτάσεις της δράσης αυτής ως συντονιστικό ίδρυμα. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Frederick ήταν ανάμεσα στα τρία Πανεπιστήμια που πέτυχαν να εγκριθούν τρεις προτάσεις, από τα 147 που εγκρίθηκαν σε σύνολο 874 προτάσεων που είχαν υποβληθεί από Πανεπιστήμια σε περισσότερες των 100 χωρών.

Κατά το συνέδριο που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η ΕΕ για όλα τα καινούργια έργα του προγράμματος «Erasmus+ CBHE Grantholder’s Meeting”, το έργο RefTeCp για την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Πιστοποίησης των Διδακτικών Ικανοτήτων Αιγυπτίων και Προσφύγων Εκπαιδευτικών μέσω ενός Συστήματος Κατάρτισης που Συνδυάζει Δια Ζώσης και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, είχε επιλεγεί μαζί με άλλα 4 από τα 147 έργα για να παρουσιαστεί από τον συντονιστή του ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα έργων που έχουν εγκριθεί.

Συντονιστής και των τριών έργων είναι ο Καθηγητής Βασίλειος Μακράκης του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick.  

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

  1. ICTeEfS: Ενδο-υπηρεσιακή Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα αυτό  αφορά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των διδασκόντων σε παιδαγωγικά τμήματα με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθούν καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις  που προσανατολίζονται στην εκπαίδευση για την αειφορία με αποδέκτες ακαδημαϊκούς των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής, συντονιστές ΤΠΕ και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο εμπίπτει στις εθνικές προτεραιότητες των χωρών αυτών για την προώθηση των θεμάτων που άπτονται της εκπαίδευσης για την αειφορία τόσο στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όσο και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης.

  2. RefTeCp: Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Πιστοποίησης των Διδακτικών Ικανοτήτων Αιγυπτίων και Προσφύγων Εκπαιδευτικών μέσω ενός Συστήματος Κατάρτισης που Συνδυάζει Δια Ζώσης και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη των διδακτικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε τέσσερα Πανεπιστήμια της Αιγύπτου, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές, ψυχο-κοινωνικές και άλλες ανάγκες παιδιών και νέων με προσφυγική προέλευση. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση τόσο των Αιγυπτίων εκπαιδευτικών όσο και των προσφύγων εκπαιδευτικών. Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της προσφυγικής κρίσης.

  3. PUAT: Επαγγελματικοποίηση της Προπτυχιακής Ακαδημαϊκής Διδασκαλίας σε Διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολές για την Ενσωμάτωση των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και πιστοποίηση των διδακτικών ικανοτήτων των ακαδημαϊκών  με σκοπό την ενσωμάτωση των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης σε Πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής. Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της ποιοτικής διδασκαλίας και του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο, το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής της Νότιας Αφρικής για τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια της πετυχημένης εμπλοκής του Πανεπιστημίου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν σε συνεργασίες με τρίτες χώρες, όπως το Erasmus Mundus, Tempus και το Capacity Building in Higher Education, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του οργανισμού και της ακαδημαϊκής κοινότητάς του, καθώς και την αποδεδειγμένη δυνατότητά τους να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και περιφερειακής ανάπτυξης συνεργασιών στην ανώτερη εκπαίδευση.  

Συνολικά ο προϋπολογισμός των τριών έργων ανέρχεται στα €2.6 εκ. ενώ σε αυτά εμπλέκονται 24 Πανεπιστήμια κυρίως από τις χώρες στόχους.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg