Στρατηγική συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick με το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Για ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προτάσεων και δράσεων

Με στόχο τη συνεργασία για την υλοποίηση δράσεων με αμοιβαίο όφελος, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης στις 11 Μαΐου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους και o Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και τέως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής.

Σκοπός του Μνημονίου είναι να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών για την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και δράσεων σε επιστημονικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Τα δύο μέρη θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την κινητοποίηση και ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού, ερευνητών/τριών και φοιτητών/τριών και θα θέσουν τις βάσεις για την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, για την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων επαγγελματικού επιπέδου και υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα.

«Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συναντίληψης, αναγνωρίζουμε τα αμοιβαία οφέλη που απορρέουν από την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειριών. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί θέτουμε τα θεμέλια συνεργασίας με ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο δημιούργημα σε θέματα ερευνητικής αριστείας του ΤΕΠΑΚ και που, μαζί με το Πανεπιστήμιο Frederick, είναι τα μόνα πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν στη Λεμεσό. Το Πανεπιστήμιό μας επιτελεί ήδη ερευνητικό έργο για την αειφορία των ακτών της πόλης με τοπικούς συνεργάτες. Με αυτό το Μνημόνιο, στήνουμε γέφυρες συνεργασίας με το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» επιδιώκοντας ο αντίκτυπος της συνεργασίας μας να φτάσει στην ίδια την πόλη, χωρίς ωστόσο να περιοριστεί σ’ αυτήν, αφού η ακαδημαϊκή και κοινωνική μας ευθύνη εκτείνεται σε ολόκληρη την Κύπρο και πέρα από αυτή. Στόχος είναι να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και εκτός συνόρων, μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου Πανεπιστημίων EUCONEXUS, αποστολή του οποίου είναι η Ευφυής Αειφόρος Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης και του οποίου το Πανεπιστήμιο Frederick είναι πλήρες μέλος», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Δημοσθένους.

Από την πλευρά του, ο Καθ. Χατζημιτσής  εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή του  πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστήμιου Frederick και του Κέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα της υφιστάμενης συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της έξυπνης παρακολούθησης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Το εν λόγω πρωτόκολλο εστιάζει μεταξύ άλλων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,  στη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στην παροχή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και διεξαγωγή μελετών, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα κ.ά. Το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου  επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της γεωπληροφορικής, τηλεπισκόπησης και διαστημικής παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, εστιάζει στην έξυπνη παρακολούθηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής  στις ευρύτερες θεματικές έρευνας όπως: Περιβάλλον και κλίμα (ατμόσφαιρα, γεωργία, νερό, γη), ανθεκτικές κοινωνίες (μείωση των κινδύνων καταστροφών, πολιτιστική κληρονομιά, ασφάλεια και ασφάλεια στη θάλασσα, ενέργεια) και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (εξαγωγή πληροφοριών, οπτική εξερεύνηση και απεικόνιση, συλλογή πληροφοριών και σύμπτυξη δεδομένων, γεωπληροφορική).

Στην υπογραφή του Μνημονίου παραβρέθηκαν ο Διευθυντής Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, Αλέξης Ονουφρίου και οι Δρ Χριστιάνα Παπούτσα και Δρ Χριστόδουλος Μέττας, ερευνητές τουΚέντρου Αριστείας «Ερατοσθένης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.