Θέσεις Εργασίας εντός του Πανεπιστημίου για Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Frederick / On-Campus Job Vacancies for Frederick University Students

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις για το καλοκαίρι 2022 και το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023,  από φοιτητές/τριές του, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, για ωρομίσθια εργοδότηση στις διοικητικές του υπηρεσίες, η αμοιβή της οποίας θα καταβάλλεται υπό μορφή αποκοπής από τα δίδακτρα.

ΘΕΣΕΙΣ

 • Χρέωση Studios στους φοιτητές
 • Έλεγχος του εξοπλισμού
 • Παροχή βοήθειας είτε σε φοιτητές είτε σε καθηγητές.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Αμοιβή: 4.50€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)Ο μέγιστος χρόνος εργασίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων είναι 20 ώρες/εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο μέγιστος χρόνος εργασίας είναι 40 ώρες/εβδομάδα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ και να την στείλουν στο careersoffice@frederick.ac.cy                      Assistant at the Art Department (morning hours) Description of duties and responsibilities:

 • Charging equipment to students
 • Studios charge to students
 • Checking the equipment
 • Providing assistance to either students or teachers.

Requirements:

 • Good use of English language

 Payment: 4.50 /hour (deduction on your university fees)The maximum working time during the academic semesters is 20 hours / week. During the holidays the maximum working time is 40 hours / week. HOW TO APPLY: Students, who are interested, must fill in the employment form here and send it via email to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , referencing the position they are applying for.

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Κινηματογράφηση Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο και φωτογραφίες)
 • Ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου
 • Βιντεοσκόπηση / Φωτογράφιση Υλικού για την προώθηση διαφημιστικών βίντεο / φωτογραφιών στα social media του Πανεπιστημίου Frederick.      

  Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απαραίτητες γνώσεις στην κινηματογράφηση, μοντάζ βίντεο, και επεξεργασία εικόνων
 • Γνώση στα προγράμματα της Adobe (premiere, photoshop) 
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Αμοιβή: 4.50€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)Ο μέγιστος χρόνος εργασίας κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων είναι 20 ώρες/εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών ο μέγιστος χρόνος εργασίας είναι 40 ώρες/εβδομάδα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ και να την στείλουν στο careersoffice@frederick.ac.cy  Audiovisual Technician/ lab assistant (AV LAB) Description of duties and responsibilities:

 • Filming of University Events and editing of audio-visual material (videos and photos)
 • Recording and audio editing
 • Video recording / Photographing material to promote advertisement videos /photos on Frederick University's social media 

 Requirements:

 • Necessary knowledge in filming, video editing, and image editing
 • Knowledge of Adobe programs (premiere, photoshop)
 • Good use of English language

 Payment: 4.50 /hour (deduction on your university fees)The maximum working time during the academic semesters is 20 hours / week. During the holidays the maximum working time is 40 hours / week. HOW TO APPLY: Students, who are interested, must fill in the employment form here and send it via email to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , referencing the position they are applying for.

Περιγραφή καθηκόντων και υποχρεώσεων:

 Η θέση του Βοηθού στην Ακαδημία Ρομποτικής επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη των διαφόρων εργασιών και διαδικασιών της Ακαδημίας Ρομποτικής, τόσο σε εκπαιδευτικό/ διδακτικό επίπεδο (π.χ. ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού) όσο και σε διοικητικό επίπεδο (π.χ. κατασκευή ρομποτικών μοντέλων, ετοιμασία εγγράφων). O φοιτητής/ φοιτήτρια που θα εργοδοτηθεί αναμένεται να υποστηρίζει και να βοηθά τη Συντονίστρια όπως επίσης και τους/τις εκπαιδευτικούς της Ακαδημίας Ρομποτικής είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είτε για σκοπούς προετοιμασίας των μαθημάτων και των χώρων του εργαστηρίου.

  Απαιτούμενα προσόντα:

 Καλή χρήση της Ελληνικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)Ψηφιακές Δεξιότητες – εξοικείωση στη χρήση διάφορων εφαρμογών του Η.Υ.

  Αμοιβή: 4.50€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)

 Η Ακαδημία Ρομποτικής προσφέρει ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον τόσο για τα παιδιά όσο και τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες. Επίσης, δίνει ευκαιρία ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε διάφορα επίπεδα του/της φοιτητή/φοιτήτριας που θα εμπλακεί. Η Συντονίστρια όπως επίσης και οι εκπαιδευτές καθοδηγούν και εκπαιδεύουν αναλόγως τον/τη φοιτητή/ φοιτήτρια ως προς τις εργασίες και διαδικασίες που αναμένεται να στηρίξει.  

  Διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτήτες/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 30/9/2022 και να την στείλουν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.
Περιγραφή καθηκόντων και υποχρεώσεων:

 • Διοικητική Υποστήριξη
 • Επικοινωνία με εξερχόμενους φοιτητές ERASMUS για συλλογή ‘’ERASMUS stories’’
 • Έλεγχος εγγράφων κινητικοτήτων φοιτητών Φαρμακευτικής 
 • Καταγραφή εισερχόμενων κινητικοτήτων

Μέρες και ώρες εργασίας: 3 φορές την εβδομάδα, 4 ώρες (βάση του ωρολόγιού προγράμματος του φοιτητή/τριας) 

 Απαιτούμενα προσόντα:

 • Καλή Γνώση Excel και Word
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ευχάριστη Προσωπικότητα
 • Επιθυμία για διαφήμιση των ευκαιριών μέσω του προγράμματος ERASMUS+

 Αμοιβή: 4.50€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)

 Διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτήτες/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 30/9/2022 και να την στείλουν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Πληροφορίες:

Ως Student Ambassador του Πανεπιστημίου Frederick, θα εργάζεσαι ως μέλος μιας ενεργούς κοινότητας φοιτητών/τριών, υποστηρίζοντας διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια προωθητικών , κοινωνικών και άλλων εκστρατειών, σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την ένταξη νέων φοιτητών/τριών, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις , καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Παρακάτω είναι μόνο μερικά παραδείγματα εργασιών με τις οποίες θα ασχοληθείς ως Student Ambassador:

 • Θα συζητάς και θα ενημερώνεις για το Τμήμα και το Πρόγραμμα Σπουδών σου νέους/ες φοιτητές/τριες.
 • Θα κάνεις follow up με υποψήφιους/ες ή/και νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες.
 • Θα ξεναγείς νέους/νέες φοιτητές/τριες στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
 • Θα παρέχεις υποστήριξη σε Συνέδρια και σε άλλες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει το Πανεπιστημίου.
 • Θα παρέχεις υποστήριξη σε προωθητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου (π.χ. εκθέσεις, επισκέψεις στα σχολεία, fun day, εκδηλώσεις καλωσορίσματος)
 • Θα συμμετέχεις σε φωτογραφήσεις / βίντεο του Πανεπιστημίου (εάν επιθυμείς)

Οι Student Ambassadors προέρχονται από όλους τους κλάδους σπουδών, με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρίες, επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη φοιτητική μας κοινότητα.

Πόσες ώρες θα δουλεύεις;

Οι φοιτητές/τιες πλήρους απασχόλησης αναμένεται να μην υπερβαίνουν τις 20ώρες εργασίας / εβδομάδα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τις 35 ώρες την εβδομάδα κατά τις περιόδους διακοπών. Να θυμάστε ότι οι σπουδές σας έχουν προτεραιότητα. Οι Student Ambassadors μπορούν να είναι ευέλικτοι όσον αφορά τις ώρες που εργάζονται.

Πληρωμή: 5.50 - 6,00 €/ώρα (έκπτωση στα δίδακτρα του πανεπιστημίου)

Διαδικασία Αίτησης:Εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις Student Ambassador, συμπλήρωσε την αίτηση που βρίσκεται (εδώ) και στείλε την στο email του γραφείου Σταδιοδρομίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , αναφέροντας το όνομα της θέσης στη γραμμή θέματος.


Information:

 As a Student Ambassador of Frederick University, you will work as part of a highly motivated team, supporting a variety of departments across the University during campaigns, at new students’ induction days, as well as other events throughout the year.

 Below are just some examples of work you will be involved with as a Student Ambassador:

 • Talking about your course in more depth to new students
 • Following up with prospective and/or newly registered students
 • Campus Tours to new students and parents
 • Support at Conferences and other Educational Activities
 • Support at Promotional Activities and On and Off -Campus Events (i.e. fairs, school visits, fun day, welcome back events)
 • Photoshoots

We recruit Student Ambassadors from across the full range of courses and from diverse backgrounds and experiences because we want to ensure that they are representative of our entire student body.

 How many hours will you work?

 A sensible guideline for all full-time students is to work no more than 20 hours per week during term time and no more than 35 hours per week during holiday periods. Remember that your studies need to take priority. Ambassadors can be flexible in terms of the hours they work.

 Payment: 5.50 - 6.00€/hour (deduction on your university fees)

 Application Procedure:

 If you are interested, please complete the application form (here) and send it to the email of the career office, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , referencing the name of the position on the subject line. 


Περιγραφή καθηκόντων και υποχρεώσεων:

Αναζητούμε φοιτήτριες με όρεξη, δημιουργικότητα και πάθος για να συνεισφέρουν στην επιτυχία  δράσης του Πανεπιστημίου (Λευκωσία). Συγκεκριμένα, στο Καλοκαιρινό Σχολείο STEM για κορίτσια, οι φοιτήτριες θα είναι υπεύθυνες για ομάδα κοριτσιών 13 -16 χρονών ως συνοδοί. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

 • Θα είναι υπεύθυνες για το  καθημερινό απουσιολόγιο
 • Θα συνοδεύουν τις ομάδες στις διάφορες αίθουσες /χώρους Πανεπιστημίου όπου θα διεξάγονται οι δραστηριότητες
 • Θα συνοδευθούν τις ομάδες στις εκδρομές/επισκέψεις εκτός πανεπιστημίου

Αριθμός θέσεων: μέχρι 2 θέσεις

Μέρες και ώρες εργασίας: 04/07/2022 – 08/07/2022, 7:30-13:00

Αμοιβή: 5,00€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι ενδιαφερόμενες φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 24/6/2022 και να την στείλουν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.


Περιγραφή καθηκόντων και υποχρεώσεων:

Αναζητούμε άτομα με όρεξη, δημιουργικότητα και πάθος για να συνεισφέρουν στην επιτυχία των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου (Λευκωσία & Λεμεσό). Συγκεκριμένα, στο Καλοκαιρινό Σχολείο με τις Τεχνικές Σχολές, οι φοιτητές θα είναι υπεύθυνοι για ομάδα μαθητών/τριών Λυκείου ως συνοδοί. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

 • Ετοιμασία προωθητικού υλικού που θα δοθεί στου μαθητές
 • Θα είναι υπεύθυνοι για το  καθημερινό απουσιολόγιο
 • Θα συνοδεύουν τις ομάδες στις διάφορες αίθουσες /χώρους Πανεπιστημίου όπου θα διεξάγονται τα σεμινάρια
 • Θα συνοδευθούν τις ομάδες στις εκδρομές/επισκέψεις εκτός πανεπιστημίου

Αριθμός θέσεων: 7 θέσεις

Μέρες και ώρες εργασίας: 6/6/2022 – 10/6/2022, 8:00-13:00

Αμοιβή: 4,50€/ώρα (το ποσό καταβάλλεται έναντι των διδάκτρων)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εργοδότησης που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 2/6/2022 και να την στείλουν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.