BA in Social Work / Бакалавр в Області Соціальної Роботи

Опис Програми

Присвоєна кваліфікація Бакалавр в Області Соціальної Роботи
Рівень кваліфікації Бакалавр (1-й рівень кваліфікації)
Навчання проводить Департамент Соціальної Роботи
Форма навчання Повний або неповний навчальний день


Мета Програми - надати студентам якісну освіту в області соціальної роботи і підготувати їх до професійної діяльності з метою розширення можливостей і підвищення добробуту вразливих груп населення і громад в зоні ризику. Це академічна Програма і студенти повинні пройти 1200 годин практики, яка проводиться під контролем викладачів в різноманітних установах соціального забезпечення. Таким чином студенти готуються бути працевлаштованими як ліцензовані соціальні працівники, а також і закладається основа для подальшого навчання в області соціальної роботи та соціальної політики.

Навчання проводиться на грецькій мові.


Основні результати навчання

 1. Визначення з професією соціального працівника і отримання навичок професійної та етичної поведінки.
 2. Застосування навичок критичного мислення в контексті професійної практики соціальної роботи.
 3. Демонстрація обізнаності про форми і механізми гноблення і дискримінації та застосування стратегії пропаганди і соціальних змін, які сприяють соціальній та економічній справедливості.
 4. Критичне застосування методології, методів і навичок соціальної роботи щодо етапів участі, оцінки, втручання і оцінювання при роботі з окремими особами, сім'ями, групами, громадами та організаціями.
 5. Аналіз людської поведінки і розвитку та соціального середовища, з особливим акцентом на «людину - у навколишньому середовищі», розвиток тривалості життя та взаємодія між біологічними, психологічними, социоструктурними, економічними, політичними, культурними і духовними факторами у формуванні людського розвитку та поведінки.
 6. Розвиток навичок для міждисциплінарного співробітництва.
 7. Планування, організація, розробка і оцінка соціального забезпечення, програм розширення можливостей.
 8. Аналіз і формування соціальної політики.
 9. Використання можливостей, які сприяють безперервному навчанню і постійному професійному зростанню.
 10. Ефективне використання нагляду як частини їхньої практики соціальної роботи та особистісного зростання.
 11. Використання досліджень для інформаційного забезпечення практики, оцінки й розуміння проблем на місцевому та національному рівні та розвитку готовності до співпраці з науковими та дослідницькими центрами інших країн.

Професійні перспективи випускників

Випускники Програми володіють знаннями та навичками, необхідними для практики соціальної роботи та можуть надавати послуги окремим особам, сім'ям, групам, громадам та організаціям. По завершенні навчання випускники факультету можуть зареєструватися як ліцензовані соціальні працівники. Вони можуть працювати в державних, приватних і добровільних організаціях у всіх областях соціальної роботи.

 

 Друк  E-mail