MSc in Sustainable Energy Systems / Магістр з Енергетичних Систем та Штучного Середовища

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Магістр з Енергетичних Систем та Штучного Середовища
Рівень кваліфікації Магістр (Другий академічний ступінь)
Факультет Факультет Цивільного Будівництва
Форма навчання Повний або Неповний навчальний день

Ця Магістерська Програма – це багатодисциплінарна міжнародна учбова програма, яка стане у нагоді всім, хто має досвід та освіту в галузі інженерії, архітектури, планування та будь-якій схожій сфері. Програма має на меті впровадження не тільки новітніх розробок міжнародної наукової сфери, але й вдосконалення Європейської та національної нормативної бази та правової системи.

В ході навчання студенти спеціальності «Енергетичні технології» отримають знання в галузі технологій вироблення енергії та управління енергією, технологій пошуку та розробки нафтових та газових родовищ, управління енергетичними потребами, оцінки впливу на навколишнє середовище та операцій купівлі-продажу квот на викиди шкідливих речовин. Студенти отримають необхідні знання та навички, які дозволять їм стати успішними висококваліфікованими фахівцями у всіх сферах енергетичної галузі, включно з ринками електроенергії та газу. Випускники Магістратури зможуть стати співробітниками, партнерами та консультантами національних та місцевих органів влади, органів регулювання енергетики, операторів магістральних мереж в галузі електроенергетики.

В ході навчання студенти спеціальності «Проектування Енергосистем Споруд» отримають знання принципів та інструментів енергетичного та екологічного проектування споруд, вивчать системи комп’ютерного моделювання та різноманітні методи моделювання, що дозволить їм приймати участь у проектуванні споруджень.

Студенти також опанують використання лабораторних методів та методів виносу на місцевість проектних точок з метою моніторингу та оцінки ефективності використання енергії в будівельних системах, спорудах, відновлюваних та традиційних енергетичних системах, а також в екологічній безпеці приміщень відповідно до юридичних норм та застосування на практиці провідного досвіду вдалих проектів. Знання та навички дозволять випускникам вести проекти з енергетичної реконструкції, модифікації та поновлення споруд.

Мова навчання - англійська.


Отримані Знання та Навички

 • Розуміння суті та доктрини Європейської та Кіпрської правової системи в галузі енергетики, навички застосування процесів та факторів впливу на її розвиток;
 • Навички аналізу сучасних глобальних, регіональних та місцевих енергетичних проблем та розвинене системне, критичне та креативне мислення при оцінюванні їх впливу на господарську діяльність;
 • Знання та ключові навички в галузі раціонального використання як традиційних (нафта й газ), так і відновлюваних джерел енергії, вироблення енергії, управління енергетикою, проектування енергосистем споруд та створення високої енергоефективності нових та існуючих споруд;
 • Тлумачення економічної теорії енергетики включно з аспектами надійності енергопостачання, екологічними видатками та іншими зовнішніми ефектами;
 • Оцінка показників роботи споруд та електростанцій; застосування на практиці відповідного законодавства, допомога у впровадженні сертифікації в галузі енергетики, вдосконалення екологічної класифікації та написання техніко-економічних обґрунтувань;
 • Запровадження низки Європейських Директив та національних законодавчих актів в галузі енергетики та галузі будівництва, а також у сфері ефективного використання традиційних та відновлюваних енергетичних ресурсів;
 • Планування та виконання значущого проекту, включно з науковими дослідами, вишукуваннями та розробками у відповідній сфері енергетичної галузі. Всебічне, детальне та критичне розуміння сфери, яка вивчається;
 • Критичний огляд наявної практики та розробка унікальних та креативних рішень проблем енергетичного сектора у сегменті, який вивчається, застосування маркетингового підходу з метою капіталізації розроблених рішень;
 • Ефективна взаємодія з однокурсниками та викладачами з приводу різноманітних завдань, демонструючи відповідний рівень автономності та відповідальності;
 • Ефективне використання новітніх комп’ютерних програм з метою проектування енергосистем споруд, динамічної симуляції показників роботи споруд, оцінки теплового комфорту та параметрів якості повітря в приміщеннях, оптимізації підбору енергетичних систем та їх розмірів;
 • Збирання інформації про ключові місцеві та міжнародні можливості фінансування з метою вдосконалення енергоефективності житлових, комерційних та державних споруд та інфраструктури;
 • Рівень знань, який дозволяє стати членом професійних організацій та асоціацій;
 • Застосування отриманих під час магістратури результатів досліджень в професійній сфері.

Професіональні сфери випускників Магістратури

Програма розроблена з метою сприяння розробці нестандартних та оригінальних рішень з можливістю їх застосування в реальних умовах та економічному середовищі, яке швидко розвивається та в якому існує енергетичний сектор та штучне середовище проживання. Програма складається з теоретичних та практичних учбових методів, націлених на підготовку висококваліфікованих професіоналів, здатних ефективно конкурувати на Європейському ринку експертів в галузі енергетики. Випускники Програми набувають високу кваліфікацію, яка допоможе їм у професіональному зростанні.

Цей ступінь значно підвищує попит на випускників серед державних та полу державних організацій, які працюють у сфері запровадження законодавства в галузі енергетики та екології та в сфері функціонування енергетичного ринку або вироблення енергії, будівництва та будівельних матеріалів.

Реалізація Директиви з Енергетичних Характеристик Споруджень у 2010 році на Кіпрі викликала підвищення попиту на більш енергоефективні споруди, які в той же час забезпечують високий рівень екологічності приміщень. Споруди мають характеризуватися відповідними енергетичними та екологічними дослідженнями та сертифікаціями и це встановлює перед інженерами та архітекторами нові завдання, відкриваючи в той же час нові професіональні можливості для спеціалістів в галузі енергетики на Європейському ринку. Більше того, в світлі нових розробок газових та нафтових родовищ у Виключній Економічній Зоні Кіпру та нагальній потребі в забезпеченні процесів планування та функціонування професіональними інженерами, Диплом магістра дозволить випускникам першими увійти та стати лідерами даної галузі.

 Друк  E-mail