MSc in Web and Smart Systems / Ступінь Магістра в Галузі Веб і Мобільних Систем

Опис Програми

Присвоювана Кваліфікація Ступінь Магістра в галузі веб і мобільних систем
Рівень кваліфікації Магістр (2-й рівень кваліфікації)
Факультет Школа інженерних і прикладних наук
Форма навчання Повний або Неповний Навчальний День

Мета Програми

В останнє десятиліття, прогрес Інтернету та Всесвітньої павутини надав грандіозний вплив на розвиток інформаційних технологій, а також і на суспільство в цілому. Крім того, в останні роки ми спостерігали вибух обчислювальних можливостей, не тільки традиційних обчислювальних машин (тобто комп'ютерів), а й широкого спектра інших пристроїв, таких як смартфони, планшети і низки інших "інтернет-орієнтованих" пристроїв.

Всі ці розробки потребують наявності вчених та інженерів, добре навчених відповідних технологій і таких, що мають глибокі знання про те, як ці пристрої взаємодіють, і які проблеми ще належить вирішити.

Все вищевикладене, є основним мотивом і логічним обґрунтуванням для розробки і розвитку пропонованої програми.


Загальні цілі

Метою пропонованої магістерської програми є підготовка випускників, які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками в технологіях, що відносяться до веб програм і мобільних обчислень. По закінченні цієї програми, випускники оволодіють знаннями, необхідними для розробки та впровадження ефективних і дієвих рішень, що використовують як вже існуючі веб та/або мобільні системи, так і такі що тільки розробляються.

Не менш важливою метою є той факт, що у рамках магістерської програми, Університет зможе розширити свою дослідницьку діяльність і стати провідним науково-дослідним закладом у цій галузі, що бурхливо розвивається.


Конкретні Цілі

Конкретні цілі програми полягають в тому, щоб дати випускникам знання та навички, які необхідні для:

 • Оволодіння методиками, інструментами та технологіями, які застосовуються в аналізі, розробці та оцінюванні веб-орієнтованих програм ті їх взаємодій.
 • Оволодіння методиками, інструментами та технологіями, які застосовуються в аналізі, розробці та оцінюванні програм, що створені для  мобільних пристроїв, таких як смартфони.
 • Визначення важливості, оцінки продуктивності та безпеки існуючих та перспективних технологій в галузі мобільних комп'ютерних мереж, мобільних пристроїв і розподілених систем.
 • Ефективної роботи як індивідуально, так і в складі команди, у міждисциплінарному оточенні і з можливістю безперервного навчання..
 • Володіння навичками самоосвіти, що дозволяють продовжити власне навчання більшою мірою самостійно і автономно..
 • Участі у дослідженнях, а також для чіткого і однозначного донесення своїх висновків і висновків як до фахівців, так і до неспеціалістів.

Мова викладання - Англійська.

Додаткові факти

Після успішного закінчення програми, студенти зможуть:

 • Проектувати і розробляти програми для веб і мобільних пристроїв з використанням структурного підходу.
 • Використовувати ультрасучасні технології.
 • Проявити глибоке розуміння розподілених систем і обговорювати їх сильні сторони і обмеження..
 • Оцінити важливість інтерфейсів і обговорювати кращі варіанти їх практичного розвитку.
 • Оцінити основоположні принципи обчислень для мобільних пристроїв і вплив вбудованих систем.
 • Критично оцінювати різні технології та альтернативні рішення в контексті веб і мобільних систем, та визначати переваги і недоліки кожного з них.
 • Проявляти здатність адаптуватися до нових технологій у відповідних областях , а також здатність встановлювати зв'язки і відносини нових технологій з уже існуючими.
 • Критично осмислювати можливості та обмеження аналізу даних і генерації знань розподіленими інформаційними системами.
 • Оцінювати проблеми безпеки та колізії , які несуть в собі веб і мобільні системи, а також обговорювати методи вирішення цих.
 • Брати участь у критичному осмисленні та вирішенні проблем в конкретних областях програми, яка цікавить.
 • Взаємодіяти з іншими дисциплінами у відповідних областях , включаючи проектування , управління бізнесом , графіка і веб дизайн.
 • Мати розуміння існуючих проблем та напрямів досліджень у відповідній галузі.
 • Виявляти здатність до розуміння і використання технічної літератури та інших джерел інформації..
 • Проводити незалежні дослідження у відповідних областях, і надавати обґрунтовані судження і висновки, на основі узагальнення отриманих знань.  

Професійний профіль випускників

Очікується, що великий відсоток випускників програми отримання ступеня Магістра в галузі веб і мобільних систем зроблять свою кар'єру в області розробки веб програм і інтеграції програм з мобільними пристроями. Це зараз є швидкозростаючим сектором в організаціях, які займаються розробкою програмного забезпечення. Випускники також зможуть працювати у телекомунікаційних компаніях, які вже сьогодні прагнуть до надання сервісів програмного рівня (для прикладу дивіться створення CYTACOM за допомогою CYTA).

Випускники також можуть отримати роботу, пов'язану з комп'ютерними мережами або отримати роботу в ICT підрозділах середніх і великих організацій та у фірмах з розробки програмного забезпечення.

Програма отримання ступеня Магістра в галузі веб і мобільних систем підтримується Лабораторією Мобільних Пристроїв - Mobile Device Laboratory (MDL)

 Друк  E-mail