ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

(26/09/11 – 27/10/11)

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Frederick ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο από προπτυχιακούς φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Η οικονομική στήριξη παρέχεται στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Η οικονομική στήριξη δύναται να καλύψει φοιτητικά έξοδα ενός ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τα πιο κάτω:


ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (€)

Στέγαση

€1.800 (€150 Χ 12 μήνες)

Σίτιση

€1.092 (€7 Χ 156 μέρες)

Αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων

μέχρι €300

Αγορά ή αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) μόνο για πρωτοετείς φοιτητές

μέχρι €500

ΕΝΤΥΠΑ
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο έντυπο «Αίτηση» και στο έντυπο «Γενικές Οδηγίες» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
«Αίτηση» και «Γενικές Οδηγίες» για τους φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία
«Αίτηση» και «Γενικές Οδηγίες» για τους φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό
Όλα τα πιο πάνω έντυπα διατίθενται επίσης από:

  • το Γραφείο Εισδοχής (Admission Office),
  • το Reception της νέας πτέρυγας (Λευκωσία),

Οι αιτήσεις αφού συμπληρωθούν και επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να παραδοθούν στο Γραφείο Εισδοχής φοιτητών (Admissions) του Πανεπιστημίου (Λευκωσία: γραφείο 35, Λεμεσός: Γραφείο 29) το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2011.