Mονάδα Εξ Αποστάσεως Μάθησης

Ο ρόλος της Μονάδας εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Frederick

Η Μονάδα της εξ αποστάσεως μάθησης αποτελεί τον πυρήνα της εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick και σημείο αναφοράς για όλους τους εξ αποστάσεως φοιτητές. Δημιουργήθηκε μετά τη ραγδαία ανάπτυξη των εξ αποστάσεως Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick και την αύξηση των φοιτητών  με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.

Η Μονάδα κατέχει συντονιστικό ρόλο αφού είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας όσο και με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

 Μεταξύ άλλων ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι:

  • όλες οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμες στους εξ αποστάσεως φοιτητές,
  • όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν ομαλά και είναι στη διάθεσή σου,
  • οποιεσδήποτε δυσκολίες τεχνική φύσεως, αιτήματα, ερωτήματα μπορεί να προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής σου χρήζουν της απαραίτητης προσοχής και ευαισθησίας
  • η φοίτηση σου δεν υστερεί σε τίποτα από τη φοίτηση που λαμβάνει ένας συμβατικός φοιτητής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόσταση αλλά και το γεγονός ότι η επικοινωνία τόσο με τους Ακαδημαϊκούς όσο και με τους Λειτουργούς του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου, μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα ανασφάλειας. Συνειδητοποιούμε ακόμη, ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να δημιουργεί άγχος, φόβο και αγωνία για το πώς θα ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του Προγράμματος αλλά και στις τεχνικές δυσκολίες και που μπορεί να προκύψουν, ειδικότερα στις αρχές της φοίτησης σου.  Ακριβώς για την αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων αλλά και για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες αλλά και στα ερωτήματα σου, όλο το υποστηρικτικό της Μονάδας βρίσκεται στη διάθεσή σου για να διευκολύνουμε την εξ αποστάσεως φοίτησή σου και να κάνουμε αυτό ταξίδι προς τη γνώση όσο πιο ομαλό και μαγικό γίνεται!!

Γιατί εξ αποστάσεως φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Frederick;

Η εξ αποστάσεως φοίτηση απευθύνεται σε όλους εσάς που επιθυμείτε να υλοποιήσετε τις μορφωτικές και επαγγελματικές σας επιδιώξεις εκτός των συμβατικών κτηριακών εγκαταστάσεων ενός Πανεπιστημίου λόγω διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων και εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας όπως είναι οι αποστάσεις, οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οικονομικές συνθήκες κ.α.

Η αποστολή της εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick είναι να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε όλους εσάς που αδυνατείτε, για οποιοδήποτε λόγο, να παρακολουθήσετε ένα συμβατικό πρόγραμμα σε αίθουσα διδασκαλίας. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υστερεί σε τίποτα από τη διδασκαλία που λαμβάνει ένας συμβατικός φοιτητής του Πανεπιστημίου. Κύριο μέλημα μας είναι η διατήρηση της ποιότητας σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές.

Επιπλέον, η εξ αποστάσεως διδασκαλία σου δίνει τη δυνατότητα να σπουδάζεις σε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον, παράλληλα με την εργασία σου ή τις άλλες ασχολίες που πιθανόν να έχεις, αφού ως εξ αποστάσεως φοιτητής μπορείς να επιλέξεις το χώρο και χρόνο που θα επιμορφωθείς.

Προσφέρεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων οπτικοακουστικών μέσων. Το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και υψηλή ποιότητα μάθησης μέσω σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Λειτουργία της εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick δεν απαιτούν φυσική παρουσία, με εξαίρεση τις τελικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να σπουδάζεις στον τόπο της επιλογής σου στην ώρα και στο ρυθμό που επιθυμείς!

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι η παράδοση του υλικού γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (LMS). Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης LMS είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τις εξ αποστάσεως σπουδές σου, ως εκ τούτου θα έχεις την αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη από όλο το υποστηρικτικό προσωπικό,  ώστε να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της.

Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης LMS θα:

  • έχεις  πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος όπως αναγνώσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, παρουσιάσεις, τηλεδιασκέψεις
  • ενημερώνεσαι για τις εργασίες σου, τα χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς υποβολής εργασιών
  • σου παρέχονται μηχανισμοί, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης επικοινωνίας, με τους διδάσκοντες και με τους συμφοιτητές σου

Παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick εφαρμόζονται δύο κύριες μέθοδοι  μάθησης: 1) Καθοδηγούμενη Μάθηση και 2) Δυναμική Διαδικτυακή Αλληλεπίδραση. Δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιο Frederick στα εξ αποστάσεως προγράμματα εφαρμόζεται η προσέγγιση της πλήρους ηλεκτρονικής μάθησης, (fully immersed” approach), η διδασκαλία και μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και της ενσωμάτωσης ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων.

Οι δύο μέθοδοι μάθησης, καθοδηγούμενη μάθηση και δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, κατανέμονται ανάλογα σε κάθε εβδομάδα με σκοπό την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αναμένεται ότι τόσο το περιεχόμενο όσο και οι δραστηριότητες θα είναι υψηλής ποιότητας και επιπέδου, καλύπτοντας σημαντικά ζητήματα, όπως επίσης και τις ανάγκες και απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Μέσα στα πλαίσια της καθοδηγούμενης μάθησης, καλείσαι να μελετήσεις συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό το οποίο δίνεται κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή. Το υλικό αυτό αποτελεί τη βάση για τις δραστηριότητες της διαδικτυακής δυναμικής αλληλεπίδρασης.

Η καθοδηγούμενη μάθηση συντελείται από τις 2 πιο κάτω κατηγορίες:

  • Βιβλιογραφία και αναγνώσματα – Περιλαμβάνεται ποικιλία βιβλιογραφικών αναφορών και αναγνωσμάτων (όχι το ίδιο είδος περιεχομένου για κάθε εβδομάδα και όχι όλα τα είδη μέσα σε μια εβδομάδα). Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: σημειώσεις, παρουσιάσεις και αναγνώσματα από διάφορες πηγές, όπως: βιβλία, άρθρα, ερευνητικές εκθέσεις, ιστοσελίδες που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων, ιστολόγια, διαδικτυακές εφημερίδες, κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να σε εμπλέξουν στη μελέτη, ανάγνωση, ακρόαση, στατικού ή/και διαδικτυακού υλικού, παρουσιάζοντας και επεξηγώντας τις βασικές έννοιες του μαθήματος.
  • Πολλαπλοί τύποι πολυμεσικών υλικών/εφαρμογών για κάθε βδομάδα – Κάθε βδομάδα περιλαμβάνει ποικιλία πολυμεσικών υλικών/εφαρμογών (όχι το ίδιο είδος υλικού/ εφαρμογής για κάθε εβδομάδα και όχι όλα τα είδη των υλικών/ εφαρμογών μέσα σε μια εβδομάδα). Αυτά τα είδη υλικών / εφαρμογών περιλαμβάνουν: απλές παρουσιάσεις, παρουσιάσεις με σημειώσεις ή/και αφήγηση, σημειώσεις με σχόλια, podcasts, διαδικτυακές μελέτες περίπτωσης, ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες διαλέξεις, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά βίντεο και εκπαιδευτικό λογισμικά.

Τα περιεχόμενα της καθοδηγούμενης μάθησης διαχωρίζονται σε «υποχρεωτικά», αυτά δηλαδή που πρέπει να μελετήσεις, και «συμπληρωματικά», αυτά τα οποία μπορείς να μελετήσεις σε εθελοντική βάση εάν επιθυμείς να εμβαθύνεις στις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

Η δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, είτε ατομική είτε ομαδική, γίνεται μέσα στα πλαίσια της διαδικτυακής πλατφόρμας, και δεν συμβάλλει απαραίτητα στην αξιολόγηση. Οι δραστηριότητες δυναμικής διαδικτυακής αλληλεπίδρασης είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να σου παρέχονται ευκαιρίες συζήτησης και κριτικής των εννοιών του κάθε μαθήματος. Οι διαδικτυακές αυτές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία φόρουμ συζήτησης, τη χρήση γραπτών μηνυμάτων, τη χρήση διαδικτυακών αρχείων για συνεργασία, την ανάπτυξη wikis για συλλογική συγγραφή περιεχομένου, την αξιοποίηση των ιστολογίων ή/και  μικρο-ιστολογίων (π.χ. Twitter) για συζήτηση, επιχειρηματολογία, κριτική, σχολιασμό, ανατροφοδότηση, όπως επίσης και την ενσωμάτωση άλλων κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook. Αυτές οι δραστηριότητες σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις τη δική σου διαδικτυακή κοινότητα μάθησης. Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις και να ολοκληρώσεις με επιτυχία τις διαδικτυακές δραστηριότητες είναι επιτακτική ανάγκη η μελέτη του περιεχομένου (βιβλιογραφία και αναγνώσματα – καθοδηγούμενη μάθηση).

Η δυναμική διαδικτυακή αλληλεπίδραση κατανέμεται μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης μεθόδους επικοινωνίας. Ένα μείγμα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας είναι το ιδανικότερο. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει μια τεράστια επιλογή εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία. Η σύγχρονη επικοινωνία μπορεί να γίνεται μέσω των ακόλουθων εργαλείων:  τηλέφωνο, σύντομα γραπτά μηνύματα, ηχητική διάσκεψη και τηλεδιάσκεψη.  Η ασύγχρονη επικοινωνία μπορεί να γίνεται μέσω των ακόλουθων εργαλείων: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis, διαδικτυακά έγγραφα της Google.