Άφιξη στην Κύπρο

Πριν την άφιξη στην Κύπρο

Για φοιτητές με υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται διαδικασία αίτησης βίζας. Οι φοιτητές όμως παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εγγραφών του Πανεπιστημίου ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διευθετήσεις για την παραλαβή από το αεροδρόμιο και οι κατάλληλες ενέργειες για την εύρεση διαμονής.

Υποδοχή, Ενημέρωση και Προσαρμογή φοιτητών

Η Υπηρεσία, στην αρχή κάθε εξαμήνου, οργανώνει πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης όλων των νέων φοιτητών, έτσι ώστε με τη σωστή ενημέρωση από αρμόδια πρόσωπα να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν και να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν όσο πιο ομαλά γίνεται στο νέο τους περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Υποδοχής και Ενημέρωσης είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει στους νεοεισερχόμενους φοιτητές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας, τη λειτουργία ομίλων ενδιαφερόντων, τις αθλητικές δραστηριότητες, τη φοιτητική μέριμνα, καθώς και οτιδήποτε αφορά την εξοικείωση και την ομαλότερη προσαρμογή τους στα νέα ακαδημαϊκά δεδομένα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οργανώνονται εργαστήρια ειδικά σχεδιασμένα για νεοεισερχόμενους φοιτητές.

 

Θα Ξεναγηθείς

Θα Συναντήσεις

Θα Γνωρίσεις

Θα Μάθεις

Θα Ενημερωθείς

στους διάφορους χώρους κοινού ενδιαφέροντος των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, ...)

τους συμφοιτητές σου ή άλλους σπουδαστές

τους καθηγητές σου και θα συνομιλήσεις μαζί τους για το πρόγραμμα σπουδών που έχεις επιλέξει

για τη λειτουργία των Ομίλων Ενδιαφέροντος και τις Αθλητικές Δραστηριότητες που προσφέρονται

για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας του Πανεπιστημίου, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα σου προσφέρει

Ακαδημαϊκή στήριξη πριν την έναρξη των μαθημάτων

Δωρεάν Εντατικά μαθήματα

 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει δωρεάν εντατικά μαθήματα στα Αγγλικά, στα Μαθηματικά και το Σχέδιο (Γραμμικό και Ελεύθερο), το Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, για να είναι πιο ομαλή η μετάβαση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενισχυτικά μαθήματα

Για την καλύτερη στήριξη και προετοιμασία των φοιτητών κατά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο, η κάθε Σχολή ορίζει τα γνωστικά αντικείμενα των οποίων η επαρκής γνώση θεωρείται απαραίτητη. Για τα αντικείμενα αυτά (π.χ. Μαθηματικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Η/Υ) το Πανεπιστήμιο προσφέρει δωρεάν στηρικτικά μαθήματα πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Η κάθε Σχολή διοργανώνει διαγνωστικές εξετάσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, στις οποίες παρακάθονται όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα σπουδών τους. Το Πανεπιστήμιο παρέχει σειρά ενισχυτικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ώστε να παρέχεται σε φοιτητές που παρουσιάζουν αδυναμίες η απαραίτητη στήριξη. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές:

  • εγγράφονται κανονικά στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου,
  • εγγράφονται κανονικά στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, με ταυτόχρονη υποχρέωση ανάληψης ενισχυτικών μαθημάτων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν διαπιστωθεί αδυναμίες,
  • εγγράφονται σε μαθήματα που δεν επηρεάζονται από τυχόν αδυναμίες των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται πιο πάνω, με ταυτόχρονη υποχρέωση ανάληψης ενισχυτικών μαθημάτων για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν διαπιστωθεί αδυναμίες, και τέλος
  • εγγράφονται μόνο σε προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο