Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης: 2ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε θέματα σύγχρονου Μάρκετινγκ, 17-18 Σεπτεμβρίου 2015.

Συμπληρώστε το ακόλουθο έντυπο αίτησης συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη λήξη της προθεσμίας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εκπαίδευση:
Αν είστε πτυχιούχοι δηλώστε Τίτλο Πτυχίου και Πανεπιστήμιο
By submitting this form, you accept our privacy policy.