Υποδομές και Εργαστήρια

Μέσα από τη συνεχή του επιδίωξη για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Frederick φροντίζει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των διάφορων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε δύο πόλεις, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο επενδύει αρκετά εκατομμύρια στην ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο έχει σχεδόν διπλασιάσει το εμβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεών του, που περιλαμβάνουν το νέο κτίριο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, την αγορά και ενοικίαση κτιρίων για γραφειακές ανάγκες διδακτικού προσωπικού και διδακτορικών φοιτητών και επιστημόνων, την ανέγερση του νέου υπερσύγχρονου εργαστηρίου Μηχανικής, και τη δημιουργία άλλων χώρων για στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών. Επίσης, έχει ήδη δοθεί άδεια επέκτασης του κτιρίου του Παραρτήματος Λεμεσού με έναν επιπλέον όροφο για κάλυψη αναγκών σε εργαστήρια και αίθουσες σεμιναρίων.

Κτίριο Λειτουργία Διεύθυνση
Κτίριο Διαλέξεων Λευκωσίας Γραφείο προεδρίας του Πανεπιστημίου, γραφεία υπηρεσιών, αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια υπολογιστών, εργαστήρια Σχολής Επιστημών Υγείας, στούντιο, γυμναστήριο. 7 Γ. Φρειδερίκου, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία
Νέα Πτέρυγα Πρυτανεία, γραφεία προσωπικού, αίθουσες σεμιναρίων, καφετέρια φοιτητών 7 Γ. Φρειδερίκου, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία
Κτίριο Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη, γραφεία προσωπικού, αίθουσες συνεδριάσεων, εστιατόριο 7-9 Φιλοκύπρου, Καϊμακλί, 1036, Λευκωσία
Κτίριο Δημοκρίτου Ερευνητικά εργαστήρια, γραφεία προσωπικού, υπηρεσίες 23 Δημοκρίτου, Παλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, στούντιο, γραφεία προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 13 Δημητρίου Χαμάτσου, Παλουριώτισσα, 1040, Λευκωσία
Εργαστήρια Μηχανικής Ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Αγίου Δημητρίου, Καϊμακλί, 1027, Λευκωσία
Κτίριο CYTA Γραφεία Προσωπικού και διδακτορικών φοιτητών Κυριάκου Μάτση, Παλουριώτισσα, 1035, Λευκωσία
Κτίριο Λεμεσού Γραφεία υπηρεσιών και διδακτικού, αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια υπολογιστών, ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια, στούντιο, καφετέρια για τις ανάγκες του Παραρτήματος Λεμεσού 18 Mάριου Αγαθαγγέλου, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080, Λεμεσός

Βιβλιοθήκη

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν βιβλιοθήκες και στους δύο ακαδημαϊκούς χώρους, (Λευκωσία - Λεμεσό). Οι βιβλιοθήκες περιέχουν τόμους βιβλίων, επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες, ψηφιακό υλικό (DVDs) για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. Βάσει του ετήσιου προϋπολογισμού της βιβλιοθήκης καταρτίζεται σχέδιο αγοράς νέων βιβλίων και τόμων ώστε να εμπλουτίζεται και να εκσυγχρονίζεται το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στους φοιτητές. Σήμερα η βιβλιοθήκη του Frederick είναι από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Κύπρου σε αριθμό τόμων. Και οι δύο βιβλιοθήκες είναι δανειστικές και είναι δυνατός ο εσωτερικός δανεισμός βιβλίων από τους φοιτητές.

Τα τελευταία χρόνια η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχει αυξήσει σημαντικά το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ηλεκτρονικό υλικό. Έχει αρχίσει σύστημα αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων και υπάρχουν συνδρομές σε διεθνείς τράπεζες ηλεκτρονικού υλικού όπου παρέχουν άρθρα από επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικές εργασίες. Έτσι οι φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα και βιβλία για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν το ερευνητικό τους έργο. Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε δημοσιεύσεις από τους πιο κάτω εκδότες και τράπεζες δεδομένων:

Στους χώρους των βιβλιοθηκών λειτουργούν αναγνωστήρια όπου οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν, καθώς και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στο αναγνωστήριο υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπου φοιτητές μπορούν να δουν ψηφιακό υλικό και υλικό πολυμέσων (ταινίες, κτλ). Παρέχονται επίσης υπηρεσίες εκτύπωσης και φωτοτυπίας. 

  • lib1
  • lib2

Εργαστήρια

Κεντρικό στοιχείο για τη σωστή εκπαίδευση και λειτουργία του πανεπιστημίου είναι η παροχή και υποστήριξη σύγχρονων εργαστηρίων, τα οποία να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται. Συγκεκριμένα, υπάρχει σειρά εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμένων με εξειδικευμένα λογισμικά, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να εφαρμόσουν πρακτικά τις θεωρίες που διδάσκονται. Στα περισσότερα Τμήματα λειτουργούν ειδικά εργαστήρια, τα οποία στηρίζουν τις εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εργαστήρια κατασκευών που υπάγονται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, διάφορα εργαστήρια της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών, εργαστήρια ψηφιακής οπτικοακουστικής επεξεργασίας για τις ανάγκες του Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνών, εργαστήρια που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές διαδικασίες στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, εργαστήρια Νοσηλευτικής, και τέλος, τα νέα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Σημαντική είναι και η συμβολή του εργαστηριακού εξοπλισμού στην έρευνα. Στο Πανεπιστήμιο Frederick μετά και τη δημιουργία του νέου ερευνητικού κτιρίου, δημιουργήθηκαν σειρά από εξειδικευμένα εργαστήρια. Στα εργαστήρια αυτά μπορούν οι καθηγητές αλλά και μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές και επιστημονικοί συνεργάτες να διεξάγουν πειράματα, ώστε να προάγουν την έρευνά τους. Μέσω των εργαστηρίων αυτών παρέχονται επίσης και συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε διάφορους οικονομικούς φορείς. Ενδεικτικά, μερικά από τα εργαστήρια που έχουν συσταθεί είναι για ανάλυση και επεξεργασία λυμάτων, για ενεργειακές αποδόσεις και για συστήματα παραγωγής ενέργειας.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο