Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τις ουσιαστικές αρχές για την έναρξη σταδιοδρομίας στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά, είτε στη βιομηχανία είτε στο δημόσιο τομέα. Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι θεωρητικές πτυχές της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, όπως και η πρακτική εφαρμογή τους.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, απαλλάσσονται:

 • στα 9 από τα 14 γραπτά του ACCA, UK (Association of Chartered Certified Accountants – Σύνδεσμος Ορκωτών Πιστοποιημένων Λογιστών), τόσο για το  Επαγγελματικό όσο και για το Λογιστικό Τεχνικό μέρος των εξετάσεων,
 • στα 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας)
 • στα 12 από τα 16 γραπτά του AIΑ (Association of International Accountants – Σύνδεσμος Διεθνών Λογιστών), UK. Ο αριθμός απαλλαγών που επιτρέπεται στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπεται σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Frederick απαιτείται να περάσουν μόνο τα 4 εναπομείναντα γραπτά για να γίνουν μέλη αυτού του επαγγελματικού φορέα.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εργαστήρια

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Πρακτική εξάσκηση

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης μέσα από πρακτική εξάσκηση πάνω σε πραγματικές υποδειγματικές μελέτες με πραγματικά στοιχεία.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Ικανότητα ετοιμασίας και ελέγχου λογιστικών εκθέσεων και ανάλυση και μελέτη σεναρίων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής έρευνας σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Ικανότητα παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας ή των εργασιών σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Δεξιότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων.
 • Δεξιότητα εφαρμογής προτύπων λογιστικής.
 • Δεξιότητα στατιστικής ανάλυσης οικονομικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τομείς εργοδότησης

Άμεση εργοδότηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα στα ακόλουθα επαγγέλματα:

 • Λογιστής (Accountant)
 • Αναλογιστής (Actuary)
 • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Auditor)
 • Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (Financial & Investment Manager)
 • Χρηματιστής (Stock Broker)

Συνέχιση σπουδών

Το πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή Διδακτορικού.

Επίσης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν συμπληρωματικές σπουδές για απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων των σωμάτων:

 • ΑΙΑ (Association of International Accountants)
 • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales)

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο