Ανακοινώσεις


 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick τον Δεκέμβριο του 2016 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού επιθεώρησε και ενέκρινε 6 επιπλέον αίθουσες στη Λευκωσία και 5 στη Λεμεσό, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες για αξιοποίηση από τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που το Κέντρο προσφέρει ή για ενοικίασή τους από το Κέντρο σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την έγκριση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), 24 Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Kατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο του 2017 (01/01/2017 – 30/06/2017). Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick εστιάζει τις δραστηριότητές του στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης στα θέματα: ενέργειας, μηχανολογία και οργάνωση παραγωγής, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτική και περιβαλλοντική μηχανική, αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον, εκπαίδευση και πολιτισμός, δημόσια υγεία, κοινωνικές επιστήμες και οικονομία.

  Για τον πλήρη κατάλογο των προγραμμάτων  και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Kέντρο Frederick, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α και Β το οποίο εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π 184/2012).

  Οι επιτυχόντες στην εξέταση αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό  Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών της Υπηρεσίας Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 10/12/2016, στο Πανεπιστήμιο Frederick, στην αίθουσα 27 από τις 8:30 μέχρι τις 14:00.

  Το κόστος εξέτασης για Κατηγορία Α και Β είναι 160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για κατηγορία Α ή Β 80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22394394 (ext.174), Γιώργος Νικολαΐδης.


 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την  έναρξη του πολυεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για Ενεργειακούς Ελεγκτές Κατηγοριών Α και Β βάσει της νομοθεσίας ΚΔΠ 184/2012. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 06/10/16 και θα ολοκληρωθεί στις 28/11/16, έχει διάρκεια 100 ώρες και είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.
 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την έγκριση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), 19 Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Kατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο του 2016. Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick εστιάζει τις δραστηριότητές του στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης στα θέματα: ενέργειας, μηχανολογία και οργάνωση παραγωγής, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτική και περιβαλλοντική μηχανική, αειφόρος ανάπτυξη και περιβάλλον, εκπαίδευση και πολιτισμός, δημόσια υγεία, κοινωνικές επιστήμες και οικονομία.

  Για τον πλήρη κατάλογο των προγραμμάτων  και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


 • Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει την  έναρξη του πολυεπιχειρησιακού εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για Εγκαταστάτες, Συγκολλητές και Συντηρητές Δικτύων Οπτικών Ινών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 24/05/16 και θα ολοκληρωθεί στις 02/06/16, έχει διάρκεια 24 ώρες και είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.

  Περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.