Επιστημονική Εκδήλωση Τμήματος Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου οργανώνει επιστημονικές ημερίδες με θέμα την συμπεριφορά των ιστορικών κατασκευών στον σεισμό.

Κεντρικός ομιλητής στις εκδηλώσεις θα είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και Ομότιμος Καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σχετικές προσκλήσεις: