Παν. Frederick: Εμπειρογνώμονας και καθοδηγητής Πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την κλιματική αλλαγή

Στις 7 Μαΐου 2016, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 2ης περιφερειακής συνάντησης του προγράμματος CLIMASP «Ανάπτυξη διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών για την κλιματική αλλαγή και την πολιτική για τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Frederick με τη συμμετοχή 60 Πανεπιστημιακών από 10 Πανεπιστήμια της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, όπως επίσης και τριών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών από τη Μέση Ανατολή.

Το CLIMASP χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2016. Συντονίζεται από τον Καθηγητή Βασίλη Μακράκη επικεφαλής της ΄Εδρας UNESCO "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη" του ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Κρήτης, επιδιώκει να ενισχύσει αφενός τον διάλογο ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας από Πανεπιστήμια της Ευρώπης στα Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής. Το Πανεπιστήμιο Frederick από την Κύπρο και το Πανεπιστήμιο του Luneburg της Γερμανίας συμμετέχουν, ως εταίροι στο πρόγραμμα, για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης των Πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής στην ανάπτυξη διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών στο επίκαιρο και παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί σε εθνικό, περιφερειακό και  παγκόσμιο επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει επιλεγεί λόγω της παράδοσης που έχει δημιουργήσει στα θέματα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης και της σημασίας που απέδωσε μέσω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του προγραμμάτων στη διάχυση και στην ανάδειξη των πτυχών της αειφορίας στο σύνολο των προγραμμάτων του. Παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, εν τούτοις η δράση του, τα προγράμματά του και το εύρος των ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει το έχουν καταστήσει διεθνώς γνωστό, ως το Πανεπιστήμιο της Κύπρου το οποίο έχει συνδέσει τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, επίκεντρο της οποίας ήταν η ενίσχυση του διεπιστημονικού διαλόγου, η ανταλλαγή απόψεων, εισηγήσεων και πρακτικών για την ουσιαστική ενσωμάτωση του θέματος των κλιματικών αλλαγών, στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών στο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των περιβαλλοντικών προσφύγων στη ζώνη της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Σημαντικό στοιχείο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση από κάθε Πανεπιστήμιο των προγραμμάτων σπουδών, που αναθεώρησαν, ενσωματώνοντας σε αυτά τις κλιματικές αλλαγές. Συνολικά, αναθεωρηθήκαν στα πλαίσια του CLIMASP 210 μαθήματα από τα προγράμματα σπουδών διαφορετικών σχολών των 10 πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να επιλέξουν συγκεκριμένα μαθήματα, στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών, για τις κλιματικές αλλαγές, συμβάλλοντας συνάμα στην ταυτόχρονη απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου (Minor) στο αντικείμενο "Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη". Τα μαθήματα αναδιαμορφώθηκαν για να συμπεριλάβουν έννοιες και μεθοδολογίες που σχετίζονται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε τρεις θεματικούς άξονες: 1) Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον και Κοινωνία. 2) Κλιματική Αλλαγή, Οικονομικά και Δημόσια Πολιτική και 3) Κλιματική Αλλαγή , Επιστήμες και Τεχνολογία.

Στη βάση των πιο πάνω, σημειώνεται, ότι στη συνάντηση υπήρξε ειδική συνεδρία, στην οποία το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick παρουσίασε, ποικιλία διεπιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί ως προς το θέμα των κλιματικών αλλαγών, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ παρουσιάσθηκαν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται, από τις διάφορες σχολές, για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η φιλοξενία της συγκεκριμένης συνάντησης είχε προστιθέμενη αξία με ιδιαίτερα πολιτική σημασία, αφού αρχικά ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Αίγυπτο, αλλά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί στην Κύπρο, ως σταθεροποιητικού και εξισορροπητικού παράγοντα στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό και λόγω του ρόλου που έχει να επιτελέσει η Κύπρος, ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, παρέστη στις εργασίες της συνάντησης και απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ο οποίος τόνισε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα, σημειώνοντας ότι σε ότι αφορά το Κυπριακό Εκπαιδευτικό σύστημα και τις προωθούμενες σε αυτό μεταρρυθμίσεις, η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα και κεντρικό πυλώνα των αλλαγών που προωθούνται, δίνοντας έμφαση στην έννοια του αειφόρου σχολείου.

Καταληκτικά σημειώνεται, ότι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο της συζήτησης για το ρόλο της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Frederick: α) το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και β) το εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Information Communication Technologies and Education for Sustainable Development. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να ενημερωθούν για τα προγράμματα πεδίου που υλοποιούνται από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

photo-2.jpgphoto 1.JPGphoto 2.JPGphoto 3.JPG