Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου (Ιανουαρίου) του Χειμερινού Εξάμηνου 2016 – Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Αγαπητοί φοιτητές εξ αποστάσεως προγραμμάτων,

Οι εξετάσεις του Χειμερινού  Εξαμήνου 2016 θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο και το επίσημο πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy) και στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (lms.frederick.ac.cy).

Σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμείτε να παρακαθίσετε τις εξετάσεις μέχρι και τις  16 Δεκεμβρίου 2016. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε, θα τοποθετηθείτε στο προηγούμενο εξεταστικό κέντρο στο οποίο είχατε παρακαθίσει σε εξέταση (Χειμερινό Εξάμηνο 2015/Εαρινό Εξάμηνο 2016).

Σημ. Η απάντηση σχετικά με τη δήλωση εξεταστικού κέντρου όπως αποσταλεί  στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Saturday   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
POS Codes Name 21-01-17   23-01-17 24-01-17 25-01-17 26-01-17 27-01-17 28-01- 17
CDI DLEDU602-1 CURRICULUM AND INSTRUCTION       18:00-21:00        
CDI DLEDU603-1 NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION : AFFORDANCES FOR TEACHING AND LEARNING     18:00-21:00          
CDI DLEDU606-1 THE NETWORKED CLASSROOM AND STUDENT: DEVELOPING A VIRTUAL LEARNING COMMUNITY 08:30-11:30              
CDI DLEDU610-1 LITERARY UNDERSTANDING AND INSTRUCTION         18:00-21:00      
EDA DLEDA051-1 THEORIES AND PRINCIPLES OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP     18:00-21:00          
EDA DLEDA052-1 EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION         18:00-21:00      
EDA DLEDA053-1 EDUCATIONAL RESEARCH           18:00-21:00    
ITSM DLITSM501-1 INTERNATIONAL TRADE AND SHIPPING MANAGEMENT       18:00-21:00        
ITSM DLITSM502-1 INTERNATIONAL MARITIME LAW AND CARRIAGE OF GOODS           18:00-21:00    
ITSM DLITSM504-1 GLOBAL TRANSPORTATION SYSTEMS AND POLICIES         18:00-21:00      
ITSM DLITSM506-1 RESEARCH METHODS     18:00-21:00          
ITSM DLITSM513-1 BANKING AND FINANCE 08:30-11:30              
ITSM DLITSM515-1 GLOBAL TRADE REGULATIONS AND PRACTICE 08:30-11:30              
MBA DGMBA511-1 MANAGERIAL ACCOUNTING             18:00-21:00  
MBA DLMBA511-1 MANAGERIAL ACCOUNTING             18:00-21:00  
MBA DGMBA512-1 MANAGERIAL ECONOMICS       18:00-21:00        
MBA DLMBA512-1 MANAGERIAL ECONOMICS       18:00-21:00        
MBA DGMBA513-1 MARKETING PRINCIPLES 08:30-11:30              
MBA DGMBA514-1 FINANCIAL MANAGEMENT         18:00-21:00      
MBA DGMBA515-1 QUANTITATIVE METHODS     18:00-21:00          
MBA DLMBA515-1 QUANTITATIVE METHODS     18:00-21:00          
MBA DGMBA516-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & LEADERSHIP           18:00-21:00    
MBA DLMBA516-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & LEADERSHIP           18:00-21:00    
MBA DGMBA517-1 STRATEGIC MANAGEMENT             18:00-21:00  
MBA DLMBA517-1 STRATEGIC MANAGEMENT             18:00-21:00  
MBA DGMBA518-1 PROJECT MANAGEMENT 08:30-11:30              
MBA DLMBA522-2 INNOVATION AND GROWTH 08:30-11:30              
MBA DGMBA524-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS               08:30-11:30
MBA DLMBA524-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS               08:30-11:30
MBA DGMBA528-2 ENTREPRENEURSHIP 08:30-11:30              
MBA DLMBA536-2 MANAGING INNOVATION         18:00-21:00      
MBA DGMBA540-2 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT       18:00-21:00        
MBA DGMBA541-1 PUBLIC POLICY & PUBLIC ADMINISTRATION     18:00-21:00          
MBA DGMBA542-1 STATE ORGANISATION. BASIC PRINCIPLES OF LAW AND STATE ADMINISTRATION         18:00-21:00      
MBA DGMBA543-1 PUBLIC BUDGETING AND TAXATION               08:30-11:30
MBA DGMBA544-1 EUROPEAN INTEGRATION AND REGIONAL POLICY           18:00-21:00    
MHM DLMHM507-1 HEALTH QUALITY MANAGEMENT         18:00-21:00      
MHM DLMHM521-1 HEALTH SYSTEMS AND EVALUATION OF HEALTH SYSTEMS, SERVICES AND PUBLIC HEALTH PROGRAMS     18:00-21:00          
MHM DLMHM522-1 INTRODUCTION TO MANAGEMENT HEALTH SERVICES AND HUMAN RESOURCES IN HEALTH ORGANIZATIONS               08:30-11:30
MHM DLMHM523-1 EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH 08:30-11:30              
MHM DLMHM524-1 OPERATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING IN HEALTH SYSTEMS AND SERVICES           18:00-21:00    
MHM DLMHM525-1 HEALTH ECONOMICS AND FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC AND PRIVATE HEALTH SERVICES     18:00-21:00          
MHM DLMHM526-1 RESEARCH METHODOLOGY       18:00-21:00        
MHM DLMHM527-1 HEALTH INFORMATION SYSTEMS             18:00-21:00  
MHM DLMHM528-1 SOCIAL AND BEHAVIOURAL ASPECTS OF HEALTH MANAGEMENT - HEALTH LAW AND ETHICAL ISSUES 08:30-11:30              
SPE DLSPE501-1 SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION: CURRENT RESEARCH AND THEORY           18:00-21:00    
SPE DLSPE502-1 TEACHING STRATEGIES IN SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION             18:00-21:00  
SPE DLSPE503-1 METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH           18:00-21:00    
SPE DLSPE504-1 ANTIRACIST EDUCATION       18:00-21:00        
SPE DLSPE505-1 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: TYPICAL AND ATYPICAL DEVELOPMENT         18:00-21:00      
SPE DLSPE506-1 CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS: CLINICAL CHARACTERISTICS     18:00-21:00          
    Courses for which alterations were made

Για τυχόν απορίες ακαδημαϊκής φύσης σε σχέση με τις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους ακόλουθους λειτουργούς της Μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης:

  • Βασιλική Παμπάλου, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Γαβριήλ Κόλλιας, τηλ: +30 2103311288, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Βάσω Τεμπριώτου, τηλ: + 357 22394394 ext. 43133, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για όσους φοιτητές θα παρακαθίσουν εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, για διαδικαστικής φύσης θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

  • Κωνσταντίνος Παπάζογλου, τηλ: +30 210 3801129, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τα προτεινόμενα σημεία διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου (Δεκεμβρίου)  2016 του Πανεπιστημίου Frederick είναι τα ακόλουθα:

  • Εξεταστικό Κέντρο - Egypt
  • Εξεταστικό Κέντρο - Jordan
  • Εξεταστικό Κέντρο - Zambia