ΤΟ PEER TUTORING CENTRE ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ- ΛΕΜΕΣΟ / PEER TUTORING CENTRE OPEN FOR ENGINEERING STUDENTS- LIMASSOL

To Peer Tutoring Centre στη Λεμεσό προφέρει φροντιστηριακή στήριξη, από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου (Αίθ. 303), στα ακόλουθα μαθήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:

  • AMAT100 (COLLEGE ALGEBRA)
  • AMAT 111 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I)
  • AMAT 122 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II)       
  • AMAT 181 (LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB)
  • ACSC183 (PROGRAMMING PRINCIPLES II)- Computer Science/ Computer Engineering

Ακολουθεί το ενημερωτικό έντυπο με το πρόγραμμα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.


The Peer Tutoring Centre in Limassol is offering, from Monday, March 27 (Room 303), free tutoring for Engineering students in the following courses:

  • AMAT100 (COLLEGE ALGEBRA)
  • AMAT 111 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY I)
  • AMAT 122 (CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY II)       
  • AMAT 181 (LINEAR ALGEBRA WITH MATLAB)
  • ACSC183 (PROGRAMMING PRINCIPLES II)- Computer Science/ Computer Engineering

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ/ PEER TUTORING CENTRE’S FLYER