Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Κύκλος σεμιναρίων 2017 «Για ένα Καινοτόμο Σχολείο»

Στο τέλος Μαΐου ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια που διοργάνωσε στο πρώτο μισό του 2017 το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick.

O γενικός τίτλος των σεμιναρίων «Για ένα καινοτόμο σχολείο» δηλώνει τη φιλοσοφία που διέπει το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, μια φιλοσοφία που στοχεύει στο διαρκώς εξελισσόμενο σχολείο, με εκπαιδευτικούς που ποτέ δεν σταματούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν το έργο τους ελκυστικό για τα παιδιά.

Με ειδικό τίτλο των σεμιναρίων για το 2017 «Διδάσκουμε δημιουργικά, απελευθερώνουμε τη γνώση» διοργανώθηκαν φέτος δέκα συναντήσεις, σε Λευκωσία και Λεμεσό, άλλες με σεμιναριακό κι άλλες με εργαστηριακό χαρακτήρα και εισηγητές τους ήταν καθηγητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

Η θεματολογία, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα τομέων, με σταθερή στόχευση τον συνδυασμό του εκσυγχρονισμού και της δημιουργικότητας στη διδασκαλία.

Οι θέσεις για τα σεμινάρια είχαν κλείσει από νωρίς, γεγονός που αποδεικνύει τη δίψα των εκπαιδευτικών για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση του γνωστικού τους πεδίου, αλλά και την αγάπη που τους διακρίνει για το αντικείμενό τους.

Με επτά περιεκτικές ενότητες, ο κύκλος του 2017 δικαιολόγησε πλήρως τον τίτλο του στοχεύοντας στη δημιουργική διδασκαλία που απελευθερώνει τη γνώση: προγραμματισμός και εκπαιδευτική ρομποτική στο νηπιαγωγείο, σχεδιασμός συνάντησης θεατρικού παιχνιδιού, ζητήματα αντιπαράθεσης στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, η αυτοεκτίμηση μέσω της εικαστικής διαδικασίας, δημιουργική γραφή και λογοτεχνικός γραμματισμός, διαδικτυακά ερωτηματολόγια στην εκπαιδευτική πράξη, η ψυχική υγεία σε περιβάλλοντα προσχολικής εκπαίδευσης.

Οι προσεγγίσεις στο κάθε αντικείμενο δημιούργησαν ένα θαυμάσιο ταξίδι γνώσης για όσες και όσους συμμετείχαν, αρκετοί εκ των οποίων επέλεξαν περισσότερα από ένα σεμινάρια. Σύμφωνα και με τις αποτιμήσεις των ιδίων, επωφελήθηκαν εμπλουτίζοντας τις γνώσεις αλλά και διευρύνοντας την οπτική τους στο εκάστοτε αντικείμενο.

Ως εκ τούτου, αφού αξιολογηθεί η φετινή εμπειρία, θα σχεδιαστεί ο επόμενος κύκλος σεμιναρίων «Για ένα Καινοτόμο Σχολείο», με καινούργιο ειδικό θέμα που θα ανακοινωθεί με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς, καθώς για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick η συνεισφορά στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου, συνιστά αποστολή και θα συνεχιστεί.