Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, νέος Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων

Κατά την 23η Συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων εκλέχθηκε το νέο Προεδρείο της Συνόδου για την επόμενη διετία 2017-2019.

Στο νέο Προεδρείο έχουν εκλεγεί το Πανεπιστήμιο Frederick (Πρόεδρος), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αντιπρόεδρος) και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις (Γενικός Γραμματέας).

Σε δηλώσεις του, ο νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του εγχειρήματος να καταγραφεί η χώρα μας, μέσα από τις ορθές  διαδικασίες, ως σημαντική, υπολογίσιμη και αξιόπιστη οντότητα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη για την προσφορά ποιοτικής  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το εγχείρημα αυτό, σημείωσε, συμβάλλει στην επίτευξη του διαχρονικού στόχου για καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατέγραψε τις βασικές προτεραιότητες του νέου προεδρείου για την επόμενη διετία, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Προώθηση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των οκτώ Πανεπιστημίων της Κύπρου με κοινές δράσεις στη βάση των επιτυχημένων μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών, όπως η ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο της Κύπρου και η κοινή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

- Επέκταση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων με καθιέρωση συστηματικών επιστημονικών συναντήσεων υπό μορφή Συνεδρίων/Ημερίδων μεταξύ των Πανεπιστημίων ή Τμημάτων και Σχολών συναφούς επιστημονικού πεδίου.

- Επίλυση ακαδημαϊκών και άλλων συναφών θεμάτων ή/και προβλημάτων που απασχολούν ή αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

- Συστηματικές παρεμβάσεις της Συνόδου σε σημαντικά θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και εκπροσώπηση της Συνόδου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς που ασχολούνται με θέματα ανώτερης εκπαίδευσης.

- Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και υπογραφή μνημονίων συναντίληψης μεταξύ της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων με αντίστοιχες Συνόδους άλλων χωρών, με άμεση προτεραιότητα αυτές της Ελλάδας και της Ρωσίας.

- Συστηματική συνεργασία με τους βασικούς θεσμούς και ανεξάρτητους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας που ασχολουνται με την ανώτερη εκπαίδευση, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και το ΚΥΣΑΤΣ.