Παν. Frederick και Bishop Grosseteste University: Διαπανεπιστημιακή δράση για την Ειδική Αγωγή και τις πολιτικές για άτομα με αναπηρίες

Με αφορμή την επίσκεψη ομάδας φοιτητών και καθηγητών Ειδικής Αγωγής του Bishop Grosseteste University στο Πανεπιστήμιο Frederick, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου διοργανώθηκε διατμηματική δράση σχετικά με τα συστήματα λειτουργίας και τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρίες.

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Δρ Αλέξανδρος Αργυριάδης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick για την Κύπρο και οι καθηγήτριες Dr. Julia Lindley Baker και Dr. Maria Efstratopoulou για την Αγγλία. Από το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχαν επίσης φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ειδική Εκπαίδευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

Στη δράση συμμετείχαν πάνω από 50 φοιτητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν γόνιμο διάλογο και συγκριτική ανάλυση για το σύστημα λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αγγλία. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Frederick είναι από τα λίγα Πανεπιστήμια που συνδυάζουν τέτοιες πολυδιάστατες προσεγγίσεις, οι οποίες εμπλέκουν την εκπαίδευση με ζητήματα υγείας, υποστηρικτικές τεχνολογίες, δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες, τη δια βίου μάθηση, την ένταξη, τη συμβολή των τεχνών και άλλες σύγχρονες διεπιστημονικές οπτικές. Συζητήθηκαν επίσης προοπτικές συνεργασίας σε ζητήματα έρευνας, εκπαίδευσης και διασύνδεσης.