Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση μαθητών και αξιολόγηση σχολείων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιούνται δύο ευρωπαϊκά  προγράμματα που στόχο έχουν την εκπαίδευση μαθητών μέσης εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής), σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick η συμμετοχή του Δρ Κωνσταντίνου Κουρούπη, Λέκτορα του Τμήματος Νομικής, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως αξιολογητή και εκπαιδευτή σχολικών μονάδων και μαθητών που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα. Η συμμετοχή του Δρ Κωνσταντίνου Κουρούπη είναι μοναδική, στο σύνολο των πανεπιστημίων, ιδιωτικών και δημοσίων της Κύπρου.  

Τα δυο Προγράμματα, «Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός» και «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», υλοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο βρίσκονται υπό την αιγίδα του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υλοποίηση του διαγωνισμού έχει ανατεθεί από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο στο Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής «LCEducational» μετά από ανοικτή πρόσκληση.

Ως έπαθλα των προγραμμάτων είναι, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και η απονομή βραβείων και τιμητικών διπλωμάτων.