ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick ανακοινώνει την έναρξη για πρώτη φορά στην Κύπρο επιχορηγημένου από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο συντονιστή του προγράμματος Δρ Δημήτρη Θεοχάρη, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ.: 22 394489, www.frederick.ac.cy/EKEK.

Περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση ενδιαφέροντος