Έναρξη λειτουργίας του Peer Tutoring Centre για το Εαρινό Εξάμηνο 2018 - Λεμεσός / Peer Tutoring Centre is Open for Spring 2018 – Limassol

Το Πανεπιστήμιο Frederick, συνεχίζοντας την προσπάθειά του να ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών του, συνεχίζει τη λειτουργία του Peer Tutoring Centre «Φοιτητές για Φοιτητές». Το Peer Tutoring Centre θα λειτουργήσει για αυτό το εξάμηνο από την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα 201.

Το Peer Tutoring Centre είναι ένα Κέντρο, στο οποίο φοιτητές του Πανεπιστημίου θα μπορούν να αποταθούν όταν χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους.  Την ευθύνη για την επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (peer tutors) του Πανεπιστημίου, με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση, οι οποίοι εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο γι' αυτόν το σκοπό.

Τα μαθήματα τα οποία θα υποστηρίζονται από το Κέντρο κατά το τρέχον εξάμηνο (Spring ‘18) στη Λεμεσό είναι:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • AMAT106 (CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES)
  • AFMA102-1 (MATHEMATICS II)
  • AFIN102 (BUSINESS FINANCE II)
  • ABSE102 (INTRODUCTION TO MACROECONOMICS)
  • ABSE203 (MICROECONOMIC ANALYSIS)


Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου για το Εαρινό Εξάμηνο 2018  είναι κάθε Δευτέρα από τις 15:00 έως τις 18:00 στην αίθουσα 201.

Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει στήριξη είτε ατομικά είτε μέσω ομαδικών εργαστηρίων. Οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο ελεύθερα (walk-in), κατά τις ώρες λειτουργίας του, ή έπειτα από ραντεβού. Επιπλέον, λίγο πριν τη διεξαγωγή ενδιάμεσων διαγωνισμάτων και τελικών εξετάσεων θα προφέρονται ομαδικά εργαστήρια για καλύτερη προετοιμασία και επίλυση αποριών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιπλέον βοήθεια η οποία παρέχεται από το Peer Tutoring Centre, δεν αντικαθιστά, αλλά υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων από τους καθηγητές. Οι peer tutors δεν υποκαθιστούν τους καθηγητές, αλλά αντιθέτως συνδράμουν στο έργο τους.  The Peer Tutoring centre “Students for Students”, in Limassol, will resume its operation for this semester on Monday, February 26, in Room 201. The Peer Tutoring centre is among the many services provided by Frederick University with the goal of enhancing the academic performance and abilities of its students.
 
The Peer Tutoring centre is a place where students who need help, especially in introductory-level courses, can visit and receive tutoring services and academic assistance by other University students (Peer Tutors). Peer Tutors are students that are employed by the University and who have excelled in the course they tutor. Their goal is to assist students with the course content and to help them develop strong academic habits.
 
The courses that are going to be supported this semester (Spring 2018) by the Peer Tutoring Centre in Limassol are:
 
SCHOOL OF BUSINESS AND LAW   

  • AMAT106 (CALCULUS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES)
  • AFMA102-1 (MATHEMATICS II)
  • AFIN102 (BUSINESS FINANCE II)
  • ABSE102 (INTRODUCTION TO MACROECONOMICS)
  • ABSE203 (MICROECONOMIC ANALYSIS)

Peer Tutoring Centre Weekly Schedule for Spring 2018:
Monday 15:00 to 18:00
You can find the Peer Tutoring Centre in Room 201.

Types of Tutoring Services
One-to-one: Tutees can visit the Centre any time during working hours (drop-in) or after an appointment.
Group Review Sessions in the form of workshops, which are scheduled before midterms and exams.

Finally, we would like to stress the fact that tutoring services do not substitute lectures or the help that faculty members can provide to students, but offer another type of academic assistance in addition to the above.